Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής:Ψήφισμα υπέρ των εργαζομένων

IMG_1421Το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής για το θέμα αξιολόγησης των εργαζομένων και του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Γραφείο του Δημάρχου.
Το πλήρες κείμενο έχει ως εξής:
“Στην Κομοτηνή, σήμερα 9 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής που συνήλθε στην αίθουσα των συνεδριάσεών του, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του, κ. Παναγιώτη Χαραλαμπίδη και σχετική εισήγηση του Δημάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, αφού συζήτησε για το θέμα αξιολόγησης των εργαζομένων και του επανελέγχου μετατροπής των συμβάσεων από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, όπως προβλέπονται από το Ν.4250/2014

Ψ η φ ί ζ ε ι

 Τάσσεται υπέρ της ανάγκης εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης τού προσωπικού, τέτοιου που θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες.
 Εκφράζει την αντίθεσή του με το προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης του Ν. 4250/2014 που αφορά στον επιμερισμό ποσοστών, διαδικασία που θεωρείται αυθαίρετη και ενδεχομένως αντισυνταγματική, σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.
 Ζητά τη μη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου του Ν.4250/2014 και την αλλαγή του μέσα από έναν τριμερή διάλογο μεταξύ Κυβέρνησης, ΚΕΔΕ και εργαζομένων στους Δήμους, ώστε να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο αξιοποίησης και αξιολόγησης, το οποίο σε καμιά περίπτωση δε μπορεί να παραπέμπει σε διαθεσιμότητες και απολύσεις των εργαζομένων.
 Ζητά την αναστολή των ελέγχων των συμβάσεων μέχρις ότου ξεκαθαριστεί από την Κυβέρνηση με σαφήνεια, πως δεν πρόκειται να απολυθεί κανένας εργαζόμενος, εξαιρουμένων όσων προσκόμισαν πλαστούς τίτλους.

Απάντηση