Πρόγραμμα νέων γεωργών

agrotesΕνδυνάμει δικαιούχοι καθίστανται οι επιλαχόντες του προγράμματος νέων γεωργών και θα κληθούν να υπογράψουν τις αποφάσεις έγκρισης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής . Πρόκειται για 54 νέους αγρότες.

Απάντηση