Νέοι νέοι αγρότες και στον Έβρο

agrotesΚαθίστανται εν δυνάμει δικαιούχοι οι επιλαχόντες του Προγράμματος των Νέων Γεωργών.
Μπορούν από την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου να προσέρχονται στο 3ο όροφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, γραφείο 16, ώστε να προβούν στην παραλαβή – αποδοχή της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης προσκομίζοντας :
– Ταυτότητα
– Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Τραπέζης με 1ο το όνομα του δικαιούχου

καθώς επίσης και να γνωρίζουν το Α.Φ.Μ.και την αρµόδια ∆.Ο.Υ

Τονίζεται ότι προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την αναλογούσα ενίσχυση εντός του 2014, θα πρέπει να υπογράψουν την απόφαση έγκρισης πράξης το αργότερο ως την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου .

Απάντηση