Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τα κρατικά ομόλογα

ÅËËÁÄÁ-ÅÕÑÙÅÊËÏÃÅÓ 2014Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την πολιτική της, στα πλαίσια και των νέων εποπτικών της εξουσιών, αναφορικά με την αντιμετώπιση των κρατικών ομολόγων στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών, κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Ο Δ.Παπαδημούλης στην ερώτησή του, αναφέρεται σε δηλώσεις που φέρεται να έκανε η Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Ντανιέλ Νουΐ, σύμφωνα με τις οποίες, «τα κρατικά ομόλογα δεν πρέπει να θεωρούνται μηδενικού ρίσκου και ενδεχομένως να πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα ποσοτικά όρια αναφορικά με την κατοχή τους από τις ευρωπαϊκές τράπεζες» και ζητά από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ξεκαθαρίσει κατά πόσο «υπάρχουν σχέδια για την επιβολή ορίου στην κατοχή κρατικών ομολόγων από τις τράπεζες» και εφόσον υπάρχουν, εάν έχουν υπολογιστεί «οι επιπτώσεις στις αγορές κρατικού χρέους, στο κόστος του δημόσιου δανεισμού και στο τραπεζικό σύστημα».

Συνεχίζοντας την ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αφού σημειώνει την πρόταση του Οίκου Αξιολόγησης Moody’s για «αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού της οροφής κινδύνου (risk ceiling) για τις χώρες της Ευρωζώνης με χαμηλή πιστοληπτική διαβάθμιση, με δεδομένο ότι ο κίνδυνος για έξοδο από την ΟΝΕ έχει εξαφανιστεί», ρωτά την ΕΚΤ για ποιο λόγο «δεν εφαρμόζει παρόμοιες «διευκολύνσεις» για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ενισχύοντας έτσι την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της νομισματικής της πολιτικής» που έχει, ήδη, ανακοινώσει.

Απάντηση