Σεμινάρια Θεάτρου από την Μητρόπολη Κομοτηνής

mitropolitisΗ Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής σε συνεργασία με το ΚΔΒΜ υλοποιεί δύο σεμινάρια διαρκείας 100 ωρών με αντικείμενο: «Το Θέατρο ως θεσμός πολιτιστικής και ηθικής διαπαιδαγώγησης – Αγωγή του λόγου – Ορθοφωνία», στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας –Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7-ΑΠ8», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-Ε.Κ.Τ) και από Εθνικούς Πόρους.
Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως επί της οδού Σισμάνογλου 18.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στον αριθμό: 694 24 51 800.

Απάντηση