Ενημέρωση για την οζώδη δερματίτιδα

PROBATAΗ οζώδης δερματίτιδα είναι η νέα μεγάλη επιδημία που απειλεί το ζωικό μας κεφάλαιο και βρίσκεται ήδη απέναντι από τα παράλια της Χίου. Έχοντας υπόψη τους ρυθμούς εξάπλωσης της νόσου, εκτιμούμε πως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος μετάδοσης της νόσου στο έδαφος της Περιφέρειας.
Η Οζώδης Δερματίτιδα προσβάλει μόνο τα βοοειδή και ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Το σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου στο έδαφος της Κοινότητας και φυσικά και της Ελλάδας είναι ανάλογο με αυτό της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων , δεν εφαρμόζεται δηλαδή καμία θεραπεία ούτε και εμβολιασμός, αλλά μόνο εκρίζωση(θανάτωση όλων των ζώων της εκτροφής έστω με ένα θετικό ζώο).
Η Περιφέρεια ΑΜΘ λαμβάνοντας υπόψη :
1. την επιδημιολογική κατάστασης της νόσου στην Τουρκία
2. το σχετικό αίτημα της Δνσης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ για την διοργάνωση ενός σεμιναρίου-σύσκεψης με ειδικούς εμπειρογνώμονες Πανευρωπαϊκής αλλά και Παγκόσμιας εμβέλειας.
3. ότι η Περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι περιοχή υψηλού κινδύνου για την πρώτη είσοδο της νόσου στην χώρα και κατά συνέπεια στο έδαφος της κοινότητας
4. ότι η έγκαιρη διάγνωση της νόσου είναι κομβικό σημείο για την αντιμετώπισή της με την λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων
5. ότι η έγκαιρη διάγνωση απαιτεί κτηνιάτρους προετοιμασμένους ανάλογα, για τον εντοπισμό του νοσήματος και την λήψη των κατάλληλων εργαστηριακών δειγμάτων
6. την ανάγκη και οι κτηνοτρόφοι μας να ενημερωθούν άμεσα για την κλινική εμφάνιση της νόσου

Απάντηση