Νέο Δ.Σ. στη Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης

IMG_1413Τον περασμένο μήνα παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης λόγω φόρτου υποχρεώσεων. Η Γενική Συνέλευση τον τίμησε με τον τίτλο του Επιτίμου. Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι:
1. Πρόεδρος : Γεώργιος Γκιρτζημανάκης
2. Αντ/δρος : Ανθούλα Δαλακάκη
3. Γεν.Γραμματ.: Αθανάσιος Τσεπελάκης
4. Ταμίας : Νικόλαος Βερβερίδης
5. Τμ. Βιβλιοθήκης: Αθηνά Μέλου
6. Τμ. Μελετών: Σοφία Καραβέλα
7. Τμ. Υλικού : Απόστολος Σπάθας
8. Τμ. Χορευτικού: Δήμος Πραντσίδης
9. Πρόεδρος Γνωμοδοτικού: Αναστάσιος Τσερκέζης
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Χαρά Καυζομαλίδου
2. Νικ. Ιωαννίδης

Απάντηση