Θέματα για τη Δημοτική Κοινότητα Κομοτηνής

IMG_1742 (1)Συνεδριάζουν την Παρασκευή 17 Απριλίου στις 09.30΄π.μ. τα μέλη της Δημοτικής Κοινότητας Κομοτηνής για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Πιο συγκεκριμένα θα συζητήσουν:

1. Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2. Χορήγηση ή μη αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Απάντηση