Ροδόπη: Πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων

IMG_3226 (1)Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

H έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.

IMG_3215Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Γιώργος Μπατσολάκης» στην Κομοτηνή, στην οδό Δημοκρίτου (στις εγκαταστάσεις του “Learn it”) είναι κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων. Η κάμερα των “Daily-Stories” επισκέφτηκε το χώρο και κατέγραψε τις προσπάθειες των υπευθύνων.

 

 

 

 

Απάντηση