Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο συμμετέχει στην Έκθεση Αν.Μ.θράκη

banner600x300_2Το παρόν του θα δώσει φέτος για πρώτη φορά, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στην 23η Πανελλήνια “Έκθεση Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2015” που θα πραγματοποιηθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις της ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής από 20 έωςκαι 22 Νοεμβρίου 2015.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειάς του, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της περιφερειακής,εθνικής, ευρωπαϊκής, αλλά και διεθνούς παρουσίας του και των διεθνών συνεργασιών του μέσα από την ενεργό συμμετοχή του σε αναπτυξιακές δραστηριότητες της περιφέρειας ΑΜΘ. Στο πλαίσιο αυτό το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προχωρά ένα βήμαακόμη μπροστά,θέτοντας σε προτεραιότητα την ενημέρωση του πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής σε θέματα που δεν περιορίζονται μόνοστοστενόεπιστημονικό και ερευνητικό πεδίο αλλά άπτονται και στην κοινωνικοοικονομική ζωή του τόπου.

Το Πανεπιστήμιο θα συμμετέχειμε το standΝο1, ενώ προσωπικό τουΠανεπιστημίου θα είναιστο χώρο της Έκθεσης όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, ενημερώνοντας το κοινό για τις δράσεις των δομών του Ιδρύματος και δίνοντας σχετικές πληροφορίες. Επίσης, θα λειτουργεί και έκθεση προβολής δράσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Απάντηση