Έξυπνη Εξειδίκευση από την Περιφέρεια Αν. Μ. θράκης

brussels 2Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ παρουσίασε από κοινού με το Joint Research Center (JRC), της Ε.Ε. στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες την ολοκλήρωση της δράσης για την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης που ανέλαβε πιλοτικά για όλη την Ευρώπη.

Η παρουσίαση των επιμέρους δράσεων κι ενεργειών, όπως και η προσπάθεια δόμησης ενός πρωτοποριακού προγράμματος, έγινε σε κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε παριστάμενους εισηγητές Ευρωβουλευτές και σε όλους τους εμπλεκόμενους εμπειρογνώμονες της RIS3, από τον Περιφερειάρχη κ. Γιώργο Παυλίδη, τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ), τον επικεφαλή του JRC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Alessandro Rainoldi, ενώ ακολούθησαν και ανοιχτές συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Κατά την εκδήλωση, παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πρωτοποριακή πορεία της Δράσης, συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και η εφαρμογή τους στην πράξη, αλλά και η συνεχής βελτίωση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

 

Ο Περιφερειάρχης περιέγραψε σε συντομία την ταυτότητα της Περιφέρειας, τη σημερινή της οικονομική κατάσταση, και τόνισε ότι, την περίοδο αυτή περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται τη φυγή από την αναπτυξιακή και διαρθρωτική αδράνεια, την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ανέφερε ότι, «έχοντας χαμηλή βάση εκκίνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά παρουσιάζοντας μεγάλες δυνατότητες και ισχυρή θέληση για ανάπτυξη, υιοθετήσαμε την εφαρμογή της περιφερειακής Στρατηγικής για την Καινοτομία, στη βάση των αρχών της Έξυπνης Εξειδίκευσης, που ήταν για εμάς μια πρόκληση η επιλογή μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φιλοδοξώντας να αξιοποιήσουμε αποδοτικά όλους τους διαθέσιμους πόρους. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ δούλεψε εντατικά, σε συνεργασία με το JRC, με στόχο να φτάσουμε μέσα από τον χάρτη Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, στη διεύρυνση των δυνατοτήτων της».

Περιέγραψε την εξέλιξη του προγράμματος, τις επιμέρους δράσεις, τα επιτεύγματα, τις συμμετοχές και τις προτάσεις για τη συνέχεια. Τόνισε δε, ότι ετοιμάζονται πέντε (5) προσκλήσεις, στο χώρο της Καινοτομίας, και πως «συμφωνούμε ότι η διάχυση του σχεδιασμού, των πρακτικών και των αποτελεσμάτων σε άλλες Περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης, πρέπει να γίνει με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

Απάντηση