Ποια είναι τα απαιτούμενα προσόντα για τους νέους διοικητές του ΕΣΥ

Τα τυπικά προσόντα των νέων διοικητών του ΕΣΥ ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, έπειτα από τη μαζική απομάκρυνση των τωρινών διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων.

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας διαβεβαιώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών με ανοιχτή πρόσκληση.

Οι υποψήφιοι αξιωματούχοι του ΕΣΥ θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

Μεταπτυχιακό τίτλος σπουδών σχετικό με τη διοίκηση, οικονομικά και πληροφορική της υγείας ή άλλο συναφή τίτλο στη διοίκηση και στα οικονομικά.
Διδακτορικό τίτλο σπουδών συναφή με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά.
Την επαγγελματική διαδρομή, όπως προκύπτει από τις θέσεις που υπηρέτησαν καθώς και τη γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.
Τη γνώση της αγγλικής ή άλλης επίσης γλώσσας της ΕΕ που προκύπτει από σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, η σχετικό πιστοποιητικό που αποδεικνύει επάρκεια.
Τις σπουδές στο εξωτερικό σε συναφές αντικείμενο με τη διοίκηση νοσοκομείων ή επαγγελματικό έργο σε υπηρεσίες υγείας σε χώρες του εξωτερικού.
Το εκπαιδευτικό έργο που αναγνωρίζεται σε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχετικό με τις υπηρεσίες υγείας, τη διοίκηση ή τα οικονομικά ή διεθνείς δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα περιοδικά για τις υπηρεσίες υγείας.
Την προσωπικότητα και την εκτίμηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη θέση και η οποία θα προκύψει από την προφορική τους συνέντευξη.
Τη δοκιμασία αυτοαξιολόγησης.
Τυχόν συστατικές επιστολές από προηγούμενούς τους εργοδότες.
Το κοινωνικό τους έργο (συμμετοχή σε εθελοντικές οργανώσεις).

Απάντηση