Οι επαγγελματίες γνωρίζουν τα Social Media

Στροφή προς το internet και τα Social Media επιχειρούν οι παραδοσιακοί επαγγελματίες της Ροδόπης. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Μπατσολάκης», κ. Γιώργο Μπατσολάκη δεν είναι λίγοι εκείνοι, επιχειρηματίες ακόμη και μεγάλης ηλικίας, που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με τα Social Media.

“Σήμερα είναι κάτω του 5% οι επιχειρήσεις που κάνουν διαφήμιση μέσω του Face Book” δηλώνει ο κ. Μπατσολάκης και εξηγεί ότι οι περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις με 20 και 30 χρόνια λειτουργίας δυσκολεύονται να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να επωφεληθούν από αυτές λόγω έλλειψης χρόνου και ιδιαίτερα φορτωμένης με υποχρεώσεις καθημερινότητας. «Απαιτείται η γνώση των νέων τεχνολογιών, χωρίς αυτές δεν πάς μπροστά» δηλώνει ο κ. Μπατσολάκης σημειώνοντας ότι δεν είναι λίγοι εκείνοι, που το αντιλαμβάνονται και προσπαθούν να καλύψουν το χαμένο έδαφος, αλλά και να ενισχύσουν οικονομικά την επιχείρηση τους.

Στο εγγύς μέλλον δρομολογείται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης η υλοποίηση σεμιναρίων με θέμα την προώθηση προϊόντων μέσω του Internet, του Face Book και των Social Media.Οι καιροί αλλάζουν και οι επιχειρηματίες προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις …

Απάντηση