Μέσω ΑΣΕΠ ο διαγωνισμός για 49 λιμενοφύλακες

Μέσω ΑΣΕΠ θα διεξαχθεί για πρώτη φορά ο διαγωνισμός που προκηρύχθηκε από το υπουργείο Ναυτιλίας για την κατάταξη 49 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρών-γυναικών), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 31.12.2015.

Όπως έκανε γνωστό το υπουργείο τη Δευτέρα, με αυτή την εξέλιξη σε καμία περίπτωση δεν απαξιώνονται οι δομές του Λιμενικού Σώματος από τις διαδικασίες του διαγωνισμού, αλλά αντίθετα ενισχύονται και προστατεύονται τόσο με τη συμμετοχή συμβούλων του ΑΣΕΠ, όσο και με τη συμμετοχή καθηγητών του Α.Τ.Ε.Ι. Πειραιά στην Επιτροπή Εξετάσεων, με πρόεδρο εκπρόσωπο του ΑΣΕΠ .

Πιο συγκεκριμένα, όπως διευκρινίζεται, για πρώτη φορά θα υπάρχει η συμμετοχή εκπροσώπων του ΑΣΕΠ στην Επιτροπή για τις αθλητικές δοκιμασίες, ενώ για πρώτη φορά επίσης, οι συμμετέχοντες στα αθλήματα θα προσυπογράφουν το αποτέλεσμα της επίδοσής τους μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης δοκιμασίας. Επίσης οι εκπρόσωποι του ΑΣΕΠ, του Λιμενικού Σώματος και των καθηγητών του ΑΤΕΙ Πειραιά που θα συμμετέχουν στην διαδικασία των εξετάσεων θα προκύπτουν μετά από κλήρωση.

Τέλος, η βαθμολόγηση των μαθημάτων που εξετάζονται μέσω του συστήματος ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, θα γίνουν από το ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά, αφού οι φάκελοι των απαντήσεων των υποψηφίων θα αποσταλούν στον ΑΣΕΠ από την Επιτροπή Εξετάσεων, θα σαρωθούν (σκαναριστούν) και θα βαθμολογηθούν απευθείας, με πλήρη εξασφάλιση της ανωνυμίας των υποψηφίων, αποκλείοντας έτσι την παραμικρή υπόνοια για αδικίες στη βαθμολογία και για ευνοιοκρατία. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι η υλοποίηση της δέσμευσής του «για ένα δικαιότερο σύστημα εισαγωγής στο Σώμα, που δε θα επιτρέπει καμιά αφορμή αμφισβήτησης των διαδικασιών, αντιθέτως θα προστατεύει και θα αναβαθμίζει το κύρος του Λιμενικού Σώματος, διαφυλάσσοντας το αδιάβλητο και τη διαφάνεια του διαγωνισμού».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, αυτοπροσώπως, τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία στην Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, στη Σχολή Λιμενοφυλάκων στο Χατζηκυριάκειο στον Πειραιά, από τις 20−01−2016 έως και τις 17−02−2016.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επισυνάπτεται παρακάτω η Προκήρυξη του Διαγωνισμού όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Απάντηση