Κοινό ψήφισμα των φορέων της Ροδόπης

Σε συνάντηση των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων του Νομού Ροδόπης, που έλαβε χώρα την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016 στην Κομοτηνή, επιβεβαιώθηκε η εναντίωση όλων μας με έντονο, ανεπιφύλακτο και κατηγορηματικό τρόπο στις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και η στήριξη των αποφάσεων των Οργάνων των Πανελληνίων Συλλόγων του κάθε κλάδου με την συνέχιση των αγωνιστικών κινητοποιήσεών μας.
Καταλήξαμε στο κοινό και αδιαπραγμάτευτο αίτημα για την απόσυρση του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό και την έναρξη από μηδενική βάση ενός ουσιαστικού και ειλικρινούς διαλόγου της Κυβέρνησης με τους φορείς μας.

Καταθέσαμε την άποψή μας επί του εν λόγω προσχεδίου νόμου και διατυπώσαμε την εδραία πεποίθησή μας, σύμφωνα με την οποία, με τα προτεινόμενα μέτρα, ούτε το ασφαλιστικό σύστημα, ούτε το Ε.Τ.Α.Α. θα είναι βιώσιμα.

Εκτιμήσαμε ότι τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν ουσιαστικά δήμευση εισοδημάτων και οδηγούν τους ελεύθερους επαγγελματίες – επιστήμονες στην απόλυτη φτωχοποίηση και στην έξοδο από την εργασία τους, ενώ παράλληλα θα οδηγήσουν μετά βεβαιότητας σε περαιτέρω επιβάρυνση του αριθμού των συνταξιούχων σε σχέση με τους εργαζόμενους και πιθανότατα και σε αύξηση της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, που θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος.

Εκφράσαμε την κοινή πεποίθηση όλων μας ότι το Κράτος πρέπει να στηρίξει και να υποστηρίξει τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος με κοινωνική δικαιοσύνη, ανταποδοτικότητα εκ μέρους του Κράτους σε παροχές και υπηρεσίες και να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα της ελεύθερης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Αποφασίσαμε την υποβολή αιτήματος παροχής στους φορείς μας συγκεκριμένων στοιχείων από το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την βιωσιμότητα του Ταμείου μας και τους ασφαλιστικού συστήματος, καθώς και την τύχη των καταβληθέντων από τα μέλη μας ασφαλιστικών εισφορών κατά τον μέχρι τώρα εργασιακό τους βίο.

O Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τ.Ε.Ε. Νικόλαος Παπαθανασίου
Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Γεώργιος Κυμπαρίδης
Ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θράκης Χρήστος Τερζίδης
Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ροδόπης Βασίλειος Λούρμπας
Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ροδόπης Βασίλειος Τσανίδης
Ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ροδόπης Αλέξανδρος Τσαπέκος

Απάντηση