Τι λένε οι Ενώσεις Συντακτών για το Ασφαλιστικό

Η κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ συνιστά ένα αυτοτελές υποσύστημα στο πλαίσιο του ευρύτερου ασφαλιστικού συστήματος. Η ιδιοτυπία του έγκειται στον τρόπο χρηματοδότησης.

Ο ασφαλιστικός πόρος του αγγελιοσήμου:
• βαρύνει τους εργοδότες με εισφορές όχι άμεσα επί των μισθών, αλλά έμμεσα επί των διαφημιστικών συναλλαγών (οιονεί εργοδοτική εισφορά)∙
• απαλλάσσει το κράτος από οποιοδήποτε συμμετοχή στη χρηματοδότηση της ασφάλισης.

Έτσι όπως λειτουργεί σήμερα, το αυτοτελές σύστημα ασφάλισης των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ πάσχει, ομολογουμένως, από ορισμένες στρεβλώσεις. Όμως, επί της αρχής, είναι ένα σύστημα βιώσιμο, λειτουργικό και, εν τέλει, επιτυχημένο. Διορθωτικές παρεμβάσεις μπορούν, και πρέπει, να γίνουν. Αυτές όμως μόνον εντός του ίδιου του συστήματος είναι εφικτές. Τυχόν κατάργησή του ενέχει, αντιθέτως, τον κίνδυνο συνολικής κατάρρευση της κοινωνικής ασφάλισης του κλάδου.

Το αυτοτελές σύστημα διαθέτει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα:
• θεσμικά, από διαχειριστική-διοικητική άποψη, η λειτουργία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ υπήρξε, δεδομένων των συνθηκών, απολύτως επιτυχής
• χρηματοδοτικά, χάρις στο αγγελιόσημο, το δημόσιο ταμείο δεν επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ για τις συντάξεις του κλάδου.
Γιατί άραγε θα πρέπει τα πλεονεκτήματα αυτά να χαθούν, ενώ μπορούν να διατηρηθούν αν το σύστημα κρατήσει την αυτοτέλειά του;

Η αξία της ενοποίησης των ασφαλιστικών καθεστώτων είναι αυταπόδεικτη. Όμως δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά απλώς ένα μέσο. Αντιθέτως, η εμμονή σε ενοποίηση με κάθε κόστος (ανεξαρτήτως του όποιου οφέλους) συνιστά ιδεοληψία. Η κατάργηση της αυτοτέλειας του συστήματος ασφάλισης των εργαζομένων στον Τύπο και τα ΜΜΕ προσκρούει σε ανυπέρβλητες δυσχέρειες, καθότι:
• από τεχνική άποψη, είναι εξαιρετικά δυσχερής η μετάπτωση από το σύστημα του αγγελιοσήμου (δηλ. χωρίς «κλασικές» εργοδοτικές εισφορές και κρατική συμμετοχή) σε σύστημα τριμερούς χρηματοδότησης∙
• διοικητικά-διαχειριστικά, είναι εξαιρετικά αμφίβολη η δυνατότητα διαχείριση της μετάπτωσης, με τον κίνδυνο διοικητικής κατάρρευσης∙
• χρηματοδοτικά, συνεπάγεται μεγάλη δημοσιονομική επιβάρυνση για το κράτος, τόσο άμεσα (κρατική συμμετοχή και εγγύηση συντάξεων), όσο και έμμεσα (καταβολή εργοδοτικών εισφορών σε ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ κλπ.).

Δεδομένων των συνθηκών, τυχόν κατάργηση του αυτοτελούς συστήματος και του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου, στον οποίο το σύστημα βασίζεται, συνιστά ανορθολογισμό, στα όρια του παραλογισμού. Και τούτο, για δύο λόγους:
• δημοσιονομικά, είναι ανορθολογικό να καταργείται ένα σύστημα που δεν κοστίζει απολύτως τίποτε στο δημόσιο ταμείο, προκειμένου να αντικατασταθεί από ένα σύστημα με υψηλό δημοσιονομικό κόστος.
• ασφαλιστικά, είναι ανορθολογικό να καταργείται ένα επιτυχημένο εναλλακτικό μοντέλο χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης, τη στιγμή που, εξαιτίας της δραματικής υπο-απασχόλησης και συρρίκνωσης των μισθών, καταρρέει η χρηματοδοτική βάση του «κλασικού» μοντέλου που βασίζεται στις άμεσες εισφορές εργαζομένων-εργοδοτών.

Το χρηματοδοτικό μοντέλο του αγγελιοσήμου θα μπορούσε, αντί να εξοβελίζεται, να αποτελέσει πηγή έμπνευσης συνολικά για το ασφαλιστικό σύστημα. Αποτελεί μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση στο πρόβλημα της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος σε συνθήκες κατάρρευσης της απασχόλησης και των μισθών. Η εξάρτηση του ασφαλιστικού συστήματος από τις άμεσες εισφορές ενέχει τον κίνδυνο κατάρρευσης της ασφαλιστικής συνείδησης –και μαζί μ’ αυτή, του ίδιου του συστήματος– στην παρούσα συγκυρία της κρίσης, όπου αυξάνουν οι εισφορές και μειώνονται οι παροχές. Ο ασφαλιστικός πόρος του αγγελιοσήμου προσφέρει μιαν εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, που λειτουργεί ως βαλβίδα ασφαλείας στην πίεση που υφίσταται το σύστημα σε συνθήκες κρίσης.

Σε κάθε περίπτωση, τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι το αγγελιόσημο νομοθετήθηκε σε υποκατάσταση ενός αμιγώς ιδιωτικού πόρου των ενώσεων συντακτών, καθώς αποτέλεσε το αντάλλαγμα για την απαλλοτρίωση (κρατικοποίηση) του Λαχείου Συντακτών, τα έσοδα από το οποίο χρηματοδοτούσαν μέχρι την κατάργησή του (το 1968) τα οικεία ταμεία των Ενώσεων. Όπως είναι προφανές, η ιδιωτική προέλευση του ασφαλιστικού πόρου του αγγελιοσήμου εγείρει ορισμένα ζητήματα που δυσχεραίνουν, και από νομική-συνταγματική άποψη, το ενδεχόμενο κατάργησής του.

ENΩΣH ΣYNTAKTΩN HMEPHΣIΩN EΦHMEPIΔΩN
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΩΝ

ENΩΣH ΣYNTAKTΩN HMEPHΣIΩN EΦHMEPIΔΩN
ΘEΣΣAΛIAΣ, ΣTΕΡΕΑΣ EΛΛAΔAΣ KAI EYBOIAΣ

Η κατάσταση του ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

Είναι δεδομένο ότι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ αποτελεί το πιο επιτυχημένο ασφαλιστικό ταμείο στην χώρα μας, χωρίς μάλιστα να βαρύνει τον προϋπολογισμό του κράτους.
Ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης, παρόλο που ο κλάδος των ΜΜΕ μαστίζεται από την ανεργία, την υποαπασχόληση και τη μαύρη εργασία, εντούτοις το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ παραμένει όρθιο, και μάλιστα με θετικά αποτελέσματα. Επίσης είναι απολύτως συνεπές στις υποχρεώσεις του τόσο προς τους ασφαλισμένους του όσο και προς το Δημόσιο. Άλλωστε αυτό προκύπτει, από την πρόσφατη αναλογιστική μελέτη που ήδη έχει κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο

Η μόνη νομικά βάσιμη, ασφαλιστικά σκόπιμη και δημοσιονομικά συμφέρουσα λύση είναι η διατήρηση της αυτονομίας του Ταμείου μας για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των κατηγοριών εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ με κατοχυρωμένο τον πόρο του αγγελιοσήμου. Οποιαδήποτε άλλη προοπτική όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά αντιθέτως αντιστρατεύεται τις δεσμεύσεις τις οποίες η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της.

Σας ενημερώνουμε ότι τυχόν ενοποίηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ θα εμφανίσει Αναλογιστικό Έλλειμμα ύψους 1,551 δις ευρώ, το οποίο θα επιβαρύνει αντιστοίχως το νέο φορέα και σε κάθε περίπτωση θα καλυφθεί από κρατική χρηματοδότηση και εργοδοτικές εισφορές. Σημειώνουμε ιδιαιτέρως ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επιβαρύνει περαιτέρω τον χειμαζόμενο χώρο των ΜΜΕ εκτινάσσοντας σε δυσθεώρητα ύψη τα ήδη εφιαλτικά ποσοστά ανεργίας των ασφαλισμένων μας.

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι, παρά τη μείωση των εσόδων του, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ εμφάνισε τα έτη 2013 και 2014 σημαντικό ταμειακό πλεόνασμα.
Διαθέτει αποθεματικά και ταμειακά διαθέσιμα ύψους 681.504.348,80 ευρώ (τιμές στις 30.09.2015). Επιπροσθέτως διαθέτει ομόλογα ονομαστικής αξίας 216.271.220 ευρώ (λήξη 2023-2042). Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία, η εκμετάλλευση της οποίας έχει δρομολογηθεί στο σύνολο της.
Οι απαιτήσεις του έναντι άλλων Ταμείων και κυρίως έναντι του ΙΚΑ από διαδοχική ασφάλιση υπερβαίνουν σήμερα τα 92.000.000 ευρώ.
Οι απαιτήσεις του Ταμείου μας από παλαιότερη εθελούσια έξοδο της ΕΡΤ ανέρχονται στα 4.628.335,40 ευρώ.
Παρότι το ΕΤΑΠ ΜΜΕ δεν υποστηρίζεται από το ΚΕΑΟ για την είσπραξη των ασφαλιστικών υποχρεώσεων προς αυτό, καταγράφει εντούτοις τα δυόμισι τελευταία χρόνια εντυπωσιακά αποτελέσματα ως προς την εισπραξιμότητα παλαιών και νέων οφειλών

Το Ταμείο μας σήμερα αποτελεί στην πράξη ένα από τα πιο επιτυχή παραδείγματα ενοποίησης πρώην διάσπαρτων Ταμείων.
Θεωρούμε ότι το Ταμείο μας όχι μόνο δεν συνιστά αρνητικό παράδειγμα της πορείας του Ασφαλιστικού Συστήματος, αλλά αντιθέτως συνιστά το θετικό παράδειγμα του Ασφαλιστικού συστήματος.

Κλείνοντας η πρόταση για Ενιαίο Ταμείο των ΜΜΕ με ένταξη στην ασφάλιση όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης και διασφάλιση του πόρου (αγγελιόσημο) αποτελεί τη μόνη ασφαλιστικά σκόπιμη, νομικά βάσιμη και δημοσιονομικά συμφέρουσα λύση.
Όπως προκύπτει από την αναλογιστική μελέτη που έχει κατατεθεί, το ΕΤΑΠ ΜΜΕ μπορεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υλοποίηση της συγκεκριμένης προτάσεως.

Απάντηση