Το κτίριο του ΤΕΕ-Θράκης

Το Κτίριο που στεγάζεται το ΤΕΕ-Θράκης είναι μια παλιά τετραώροφος πλινθόκτιστος Καπναποθήκη, μάρτυρας της οικονομικής και εμπορικής ζωής της Κομοτηνής στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, η οποία με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού το 1992 έχει χαρακτηρισθεί ιστορικό διατηρητέο Μνημείο.

Το κτίριο αναπαλαιώθηκε στην κατεύθυνση της κατά το δυνατόν διατήρησης του παλιού κελύφους οι δε κατασκευαστικές παρεμβάσεις τόσο εξωτερικά (στις όψεις και την στέγη) όσο και στους εσωτερικούς χώρους σεβάστηκαν και διατήρησαν τα χαρακτηριστικά και τα υλικά με τα οποία είχε ανεγερθεί.

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι αν δεν εξαγοράζονταν από το ΤΕΕ, η καταστροφή του από την εγκατάλειψη και ακόμη πιθανότερο η θυσία του στον βωμό του ιδιωτικού συμφέροντος και της αντιπαροχής θα ήταν αναπόφευκτη.

Απάντηση