Στατιστική απεικόνιση της ισότητας των φύλων στον πλανήτη

1) το 13% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει με λιγότερο από 1,90 δολάρια ημερησίως

 

2) το 90% των γυναικών και το 91% των ανδρών έχει συνεχίσει τη φοίτηση στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

3) το 89% του γυναικείου πληθυσμού ηλικίας 15-24 ετών και το 93% των ανδρών της ίδιας ηλικιακής ομάδας γνωρίζει γραφή και ανάγνωση

 

4) το 82% των εγκύων έλαβε υπηρεσίες προγεννητικού ελέγχου και το 62% των γεννήσεων πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας

 

5) οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 51% του πληθυσμού ηλικίας άνω των 15 ετών που ζει με τον ιό HIV

 

6) στο εργατικό δυναμικό άνω των 15 ετών οι γυναίκες συμμετέχουν σε ποσοστό 50% και οι άνδρες σε ποσοστό 77%, ενώ στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 39% για τις γυναίκες και 55% για τους άνδρες

 

7) το 23% των Μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων και το 18% των Μελών του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γένους θηλυκού

 

8) στις χώρες της ζώνης του ευρώ τα προσδοκώμενα έτη ζωής είναι τα 84 για τις γυναίκες και τα 79 για τους άνδρες

 

9) το 85% των εργαζομένων άνω των 15 ετών στον τομέα των υπηρεσιών στις χώρες της ζώνης του ευρώ είναι γυναίκες και το 60% είναι άνδρες, ενώ το 76% της μερικής απασχόλησης αφορά το γυναικείο πληθυσμό

 

10) στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 73% των γυναικών και το 79% των ανδρών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο

 

11) στις χώρες της ζώνης του ευρώ το 94% των γυναικών και το 96% των ανδρών άνω των 15 ετών έχουν τραπεζικό λογαριασμό

 

12) όσον αφορά την Ελλάδα, η έκδοση της Παγκόσμιας Τράπεζας περιλαμβάνει άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία:

– το 32% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες είναι γυναίκες

– η κατανομή του εργατικού δυναμικού ανά φύλο άνω των 15 ετών είναι 44% γυναίκες και 63% άνδρες, ενώ στον τομέα των υπηρεσιών οι γυναίκες απασχολούνται σε ποσοστό 80%

– στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών το 64% των ανέργων είναι γυναίκες

– όσον αφορά τις θέσεις ευθύνης, τα ποσοστά για τις γυναίκες στο Κοινοβούλιο και στις επιχειρήσεις είναι 23% και μόλις 10% στο Υπουργικό Συμβούλιο.

 

Απάντηση