Υποβλήθηκαν 1.632 αιτήσεις για 146 διοικητικές θέσεις στα δημόσια νοσοκομεία

Τα τελικά στοιχεία για τον αριθμό των υποψηφίων διοικητών και υποδιοικητών του ΕΣΥ δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις αιτήσεις που παρέλαβε η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Διοικητών και Υποδιοικητών Νοσοκομείων από τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), ο αριθμός των υποψηφίων για τις επιτελικές θέσεις των δημόσιων νοσοκομείων ανέρχεται στους 1.632. Με δεδομένο ότι οι θέσεις είναι 146, η αναλογία που διαμορφώνεται αμιγώς αριθμητικά για την κατάληψη μιας θέσης αξιωματούχου στο ΕΣΥ είναι 1 προς 11.

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης τα νοσοκομεία της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Αττικής. Για τις 36 θέσεις αξιωματούχων στην 1η ΥΠΕ υποβλήθηκαν 505 αιτήσεις.

Σημειωτέον ότι μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου στην 1η ΥΠΕ είχαν κατατεθεί ηλεκτρονικά περί τις 215 αιτήσεις. Ο κύριος όγκος των αιτήσεων εστάλη ταχυδρομικώς είτε στις ΥΠΕ είτε στην Επιτροπή.

Στη 2η ΥΠΕ Αττικής, Πειραιά και νήσων υποβλήθηκαν 220 αιτήσεις. Για τα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας και της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας- Θράκης υποβλήθηκαν 206 αιτήσεις σε κάθε περιφέρεια.

Στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας ενδιαφέρον για τη διοίκηση νοσοκομείων εκδήλωσαν 154 υποψήφιοι και για την 6η ΥΠΕ Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου 246 υποψήφιοι.
Τέλος, για την 7η ΥΠΕ Κρήτης συγκεντρώθηκαν 95 αιτήσεις.

Από τα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία είναι «ακέφαλα», με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία τους, για τις εργασιακές σχέσεις και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους εξωτερικούς και εσωτερικούς ασθενείς. Την προσωρινή διοίκηση ασκούν οι Διευθυντές της Ιατρικής και της Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας.

Απαραίτητο το πτυχίο, τα υπόλοιπα συνεκτιμώνται

Το μόνο προαπαιτούμενο της προκήρυξης είναι το πτυχίο σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλα τα άλλα προσόντα συνεκτιμώνται και λαμβάνονται υπόψη κατά το δοκούν. Έτσι, η προσωπικότητα, η εκτίμηση δεξιοτήτων των υποψηφίων που απαιτούνται για τη θέση, το κοινωνικό έργο το οποίο αποδεικνύεται από τη συμμετοχή των υποψηφίων σε εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας, αναφέρονται ως προσόντα που θα συνεκτιμηθούν από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Εκτός από το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου βαρύνοντα ρόλο θα έχει και η προσωπική συνέντευξη στην οικεία Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας.

Απάντηση