Στέκονται πλαϊ τους

Τέσσερις «δομές» του «Προγράμματος Βοήθειας στο Σπίτι» λειτουργεί ο Δήμος Κομοτηνής (σε Κομοτηνή, Αίγειρο, Φανάρι και Νέο Σιδηροχώρι). Δεκαεπτά συνολικά εργαζόμενοι (4 κοινωνικοί λειτουργοί, δύο νοσηλεύτριες, πέντε βοηθοί νοσηλευτών και 7 οικογενειακοί βοηθοί) επισκέπτονται συνολικά 630 ηλικιωμένα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Κέντρου Μέριμνας κι Αλληλεγγύης κ. Γιάννη Γκαράνη, υπεύθυνο του Προγράμματος, υλοποιούνται το χρόνο 2.600 επισκέψεις.
Ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, οικογένειες με σοβαρά προβλήματα δέχονται τις υπηρεσίες των κοινωνικών λειτουργών, των νοσηλευτών και της οικογενειακής βοηθού. Υπηρεσίες από: Οικιακή καθαριότητα, προμήθεια φαρμάκων, προετοιμασία φαγητού έως: αγορά φαρμάκων, νοσηλευτική φροντίδα, ατομική και κοινωνική στήριξη, διαμεσολάβηση στις υπηρεσίες. «Αναγκαία κρίνεται η ενίσχυση της δομής με επιπλέον προσωπικό» δηλώνει ο κος Γιάννης Γκαράνης σημειώνοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για την δημοτική αρχή ακόμη κι ένας ηλικιωμένος, στον πιο απομακρυσμένο οικισμό του δήμου να μπορεί να απολαμβάνει τις υπηρεσίες του Προγράμματος. «Είναι πολύ σημαντικό για μας να ξέρει ο κάθε ένας ανήμπορος συμπολίτης ότι δεν μένει μόνος.»

Πριν την ένταξη στο «Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» προηγείται πάντα η διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών των ηλικιωμένων ατόμων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των οικογενειών τους. Και όπου υπάρχουν κάποιοι συγγενείς μοιράζεται το έργο της φροντίδας, όπου δεν υπάρχουν συγγενείς και φίλοι οι 17 εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα είναι αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν την φροντίδα, και όπου χρειάζεται την περιποίηση των ανήμπορων συμπολιτών, στην ουσία είναι οι άνθρωποι που τους φέρνουν σε επαφή με τον έξω κόσμο. «Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι φροντίζουν ακόμη και για το φαγητό του ηλικιωμένου ή του ατόμου με ειδικές ανάγκες» δηλώνει ο κος Γκαράνης αποκαλύπτοντας ότι πραγματοποιούνται σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις ακόμη και τρεις επισκέψεις ημερησίως στο ίδιο το άτομο.

Απάντηση