Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό

Κατά την εκτέλεση των εργασιών άμεσης επέμβασης μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας, στα πλαίσια αποκατάστασης φθορών σε στοιχεία του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» για τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας της οδού για το χρονικό διάστημα από 30-04-2016 έως 30-04-2017, να εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

α) Να διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα από τις λωρίδες κυκλοφορίας του εκάστοτε ρεύματος πορείας, ανάλογα με την περίπτωση, του ανωτέρω οδικού δικτύου και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ άριθ. ΔΜΕΟ/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905 – τ. Β΄ από 20-05-2011) Απόφασης Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

β) Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας, να είναι ολιγόωρες και κατά τις νυχτερινές ώρες να απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός να αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

γ) Σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

2. α) Το μέγιστο μήκος των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Υπηρεσία μας οι ακριβείς ημερομηνίες αυτών.

β) Να μην εκτελεστούν εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (28η Οκτωβρίου, εορτών Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Πάσχα, κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ. Τ. Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π ).

Απάντηση