Η Ισότητα στην πόλη

«Καμία ομίχλη, καμία ανθρώπινη παρέμβαση δεν μπορεί να εμποδίσει τις γυναίκες να αγωνίζονται μέχρι να κατοχυρώσουν την πραγματική ισότητα στην πράξη» τόνισε η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή Κούβελα, αρχίζοντας τον χαιρετισμό που απηύθυνε στην έναρξη του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αιρετών Γυναικών, με θέμα «Η Ισότητα στην Πόλη», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην σκεπασμένη από ομίχλη Καβάλα, το διήμερο 1-2/4/2016.

Ορίζοντας την Αυτοδιοίκηση ως χώρο άμεσης αλληλεπίδρασης με τους πολίτες, η Γενική Γραμματέας αναγνώρισε στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης τη δυνατότητα ουσιαστικής συμβολής στην αποκατάσταση φαινομένων ανισότητας και τόνισε ότι:
«η επίτευξη της ισότητας στην πόλη μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάδειξης των δομών των τοπικών κοινωνιών και ως αρωγός ανάπτυξης του έργου της Αυτοδιοίκησης» ενώ επεσήμανε ότι «με την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες», που έχουν ήδη υπογράψει 165 Δήμοι της χώρας, εκφράζεται η ανάληψη της δέσμευσης για την προώθηση της αρχής της Ισότητας των Φύλων στους Δήμους, με τις παραμέτρους των πολιτικών να διατυπώνονται στην Χάρτα και να εξειδικεύονται στον Οδηγό Εφαρμογής της».

Ενδεικτικά, η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε σε δράσεις της ΓΓΙΦ που ενισχύουν την ένταξη της διάστασης του φύλου στο έργο των τοπικών κοινωνιών, όπως η στήριξη των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, αλλά και των Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας διαμέσου των εκπροσώπων της σε αυτές, η εξασφάλιση της συνέχισης της λειτουργίας των δομών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών σε όλη την Ελλάδα, η επεξεργασία θεμάτων Αυτοδιοίκησης ως άξονα προτεραιότητας στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων» της περιόδου 2016-2020 καθώς και η χρήση του Οδηγού για την υπέρβαση του γλωσσικού σεξισμού των δημοσίων εγγράφων, που ήδη τίθεται σε χρήση, με στόχο την καταπολέμηση της σεξιστικής γλώσσας σε όλο το φάσμα των δημοσίων εγγράφων.

Απάντηση