Κομοτηνή: Μύθοι της Θράκης και Μυθικά πρόσωπα

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τα Διεθνή Βραβεία GiuseppeSciacca και το Ινστιτούτο Διεθνών Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών & Μελετών διοργανώνουν διεθνές συνέδριο με τίτλο «Μύθοι της Θράκης και Μυθικά πρόσωπα».Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Απριλίου 2016 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δ.Π.Θ., στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, με τη συμμετοχή διακεκριμένων και αξιόλογων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάκληση και η ανάδειξη της μυθολογικής κληρονομιάς της Θράκης και εν γένει των μύθων, των συμβολισμών τους, αλλά και των προεκτάσεων που έχουν στην τουριστική – πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής. Μέσα από τον πολιτιστικό και επιστημονικό εθελοντισμό το Δ.Π.Θ., τα Διεθνή Βραβεία GiuseppeSciacca, όσο και οι συμμετέχοντες στο συνέδριο, θέτουν ως στόχο του συνεδρίου την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Θράκης, αλλά και της Ελλάδας γενικότερα.

Οι εργασίες του συνεδρίου καθώς και η συναυλία που θα ακολουθήσει είναι ελεύθερη στο κοινό ενώ θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. Το συνέδριο επισφραγίζει τη συνεργασία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων που εγκαινιάστηκε πρόσφατα επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας αλλά και την προώθηση των ηθικών και πολιτιστικών αξιών.

Απάντηση