Διενέργεια δωρεάν προληπτικού ελέγχου μαστού στον γυναικείο πληθυσμό

Ημέρες προληπτικού ελέγχου μαστού στον γυναικείο πληθυσμό δυσπρόσιτων περιοχών της περιφέρειας διοργανώνει η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Α.Μ.Θ θέλοντας να προσφέρει στην μάχη κατά του καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία με τις Δνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας των Π.Ε., των Δήμων (πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι) και της επιστημονικής εταιρείας «ΕΜΕΙΣ».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
14 Απριλίου 2016 στην περιοχή Εχίνου Ξάνθης.
14 Απριλίου 2016 στην περιοχή Ιάσμου Ροδόπης.
15 Απριλίου 2016 στην περιοχή Οργάνης Ροδόπης.
15 Απριλίου 2016 στην περιοχή Λυκείου Ροδόπης.
16 Απριλίου 2016 στην περιοχή Αρριανών Ροδόπης και
17 Απριλίου 2016 στην περιοχή Φιλλύρας Ροδόπης.
Οι προληπτικές εξετάσεις είναι δωρεάν και θα διενεργηθούν από έγκριτους γυναικολόγους, ογκολόγους, ακτινολόγους και άλλους επιστήμονες υγείας.

Απάντηση