Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κομοτηνή

Κατά τη συνεδρίαση της 12ης Απριλίου 2016, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθ. 100/2016 απόφασή του, ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

1. Τη δημιουργία θέσης φόρτωσης – εκφόρτωσης στην οδό Σοφ. Κομνηνού.

2. Τη μεταφορά μιας θέσης φορτοεκφόρτωσης από την οδό Δημοκρίτου 2 στην οδό Ορφέως 32 έμπροσθεν των καταστημάτων των αιτούντων.

3. Την τοποθέτηση στυλίσκων έμπροσθεν του καταστήματος του αιτούντος, επί της οδού Δημοκρίτου 5.

4. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από τη δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οικοδομής στην οδό Καβάφη 20.

5. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από τη δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οικοδομής στην οδό Βασ. Παύλου 23.

6. Την τοποθέτηση εμποδίου τύπου Π, έμπροσθεν της εισόδου του Β΄ Παιδικού Σταθμού για την προστασία και ασφάλεια των παιδιών.

7. Την τοποθέτηση αντανακλαστήρων οδοστρώματος (μάτια της γάτας) στην παιδική χαρά Καρυδιάς για την αποφυγή ατυχήματος.

8. Την εκτροπή της κυκλοφορίας στο τμήμα “διασταύρωση Καρυδιάς με την οδό “Κάλχα – Πανεπιστημιούπολης” – Πάνδροσος – Ι/Κ Νυμφαίας” και τον ασφαλή αποκλεισμό της ζώνης εκτέλεσης εργασιών κατά τη διάρκεια εργασιών ασφαλτόστρωσης αντιολισθηρής στρώσης στο υπό κυκλοφορία τμήμα του ΚΑ75 από τη Χ.Θ 6+300 “Ι/Κ Τυχηρού” έως και τη Χ.θ 18+500 “Ι/Κ Νυμφαίας” στα πλαίσια κατασκευής του έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 75 ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ: ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΝΥΜΦΑΙΑ – ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+300 (75.0)», σύμφωνα με την υποβληθείσα κυκλοφοριακή μελέτη.

9. Την τοποθέτηση «stand» ποδηλάτων στην κεντρική πλατεία του οικισμού Φαναρίου.

Απάντηση