Δημοπράτηση έργων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης προωθεί την υλοποίηση σειράς σημαντικών έργων, των οποίων η δημοπράτησή επίκειται, μετά κι από πρόσφατες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΑΜ-Θ.

Αναλυτικότερα: α. Στη Ροδόπη, δημοπρατούνται :

-Η«Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου Μακροποτάμου» προϋπολογισμού, ύψους περίπου 1.300.000 ευρώ.

-Η«Κατασκευή έργων διέλευσης χειμάρρου Τρελοχειμάρρου»,συνολικού προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

Πρόκειται για 2 από τις 5 ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αρριανών, με πολλαπλούς κινδύνους κατά την κυκλοφορία. Σε εύθετο χρόνο, θα ακολουθήσει η γέφυρα του Λίσσου και τα 2 αντίστοιχα υπολειπόμενα έργα, ώστε η διέλευση να καταστεί ακίνδυνη.

Τα παραπάνω έργα χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 531.

β. Στη Δράμα, δημοπρατούνται:

-«Βελτίωση –ασφαλτόστρωση Ε.Ο Δράμας-Καβάλας από ανατολικό κόμβο περιφερειακού έως όρια νομών Καβάλας-Δράμας κατά τμήματα», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ

-«Βελτίωση-ασφαλτόστρωση Ε.Ο 57 Δράμας-Κ.Νευροκοπίου από ΧΘ 25+500 (πλησίον διασταύρωσης Βόλακα) μέχρι διασταύρωση Οχυρού κατά τμήματα», συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ

-«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κ. Νευροκοπίου», συνολικού προϋπολογισμού 499.999, 99 ευρώ

-«Καθαρισμός και συντήρηση καταβοθρών Δήμου Ν.Νευροκοπίου», συνολικού προϋπολογισμού 100.000 ευρώ

-«Συντήρηση –μηχανολογικού εξοπλισμού τελωνείου και σήραγγας Εξοχής», συνολικού προϋπολογισμού 23.000 ευρώ.

Τα παραπάνω έργα, θα υλοποιηθούν με πιστώσεις της ΣΑΕΠ 531.

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Γιώργος Παυλίδης δήλωσε σχετικά: « Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία , παρακολουθούμε από κοντά και δίνουμε λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας».

Απάντηση