“Για τους Ρομά, με τους Ρομά”

Σεμινάρια για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με βασικό θέμα την “καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των Ρομά” διοργανώνει σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος “για τους Ρομά, με τους Ρομά” το οποίο στοχεύει στην καλύτερη ενσωμάτωση και ένταξη της λιγότερο ευνοούμενης μειονότητας της Ευρώπης στα ευρύτερα κοινωνικά σύνολα της ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Επικοινωνίας συμμετείχε στο τρίτο κατά σειρά σεμινάριο το οποίο πραγματοποιήθηκε 11 και 12 Απριλίου στη Σόφια της Βουλγαρίας και εκπροσωπήθηκε από την συνεργάτιδά του, δημοσιογράφο Ήρα Νικολετοπούλου. Σκοπός των σεμιναρίων είναι να φέρει σε επαφή δημοσιογράφους, τοπικές αρχές και εκπροσώπους κοινοτήτων των Ρομά από όλη την Ευρώπη.

Περίπου 12 εκατομμύρια Ρομά εκτιμάται ότι ζουν σήμερα στην Ευρώπη, με το 35,7% του πληθυσμού να είναι κάτω των 15 ετών έναντι ποσοστού 15,7% για το συνολικό πληθυσμό της ΕΕ. Οι περισσότεροι Ρομά ζουν στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία όπου αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνολικού πληθυσμού των συγκεκριμένων χωρών. Το προσδόκιμο ζωής των Ρομά είναι κατά μία δεκαετία μικρότερο από το αντίστοιχο των υπολοίπων κατοίκων της Ευρώπης, λόγω της δυσκολίας στην εξασφάλιση κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης αλλά και των κακών συνθηκών στέγασης.

Υπολογίζεται ότι ορισμένες χώρες χάνουν έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λόγω των διακρίσεων εις βάρος των συγκεκριμένων κοινοτήτων και της αδυναμίας να παρέχουν στους Ρομά τη σχετική εκπαίδευση και πρόσβαση στην απασχόληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, μόνο των 20% των παιδιών Ρομά εγγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούνται σε τάξεις βοηθητικής διδασκαλίας χωρίς συγκεκριμένη αιτία ή διάγνωση, παρότι ο σχολικός διαχωρισμός απαγορεύεται δυνάμει της οδηγίας περί φυλετικής ισότητας της ΕΕ.

Οι Ρομά έχουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας σε σχέση με άλλες κοινότητες ενώ ακόμη κι αν καταφέρουν να βρουν δουλειά, πληρώνονται συχνά λιγότερο από τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Έρευνα του 2011 στην Ευρώπη έδειξε ότι, για τους απόφοιτους δευτεροβάθμια εκπαίδευσης, η διαφορά κυμαινόταν μεταξύ 24 και 39%.

Τα περιστατικά επιθέσεων σε Ρομά έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στη Ρουμανία, τη Σλοβακία, την Τσεχία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

Η ΕΕ καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των Ρομά. Στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 2014-2020 έχει προβλέψει χρηματοδότηση ύψους 20 δισεκατομμυρίων ευρώ ως βοήθεια προς τις περιθωριοποιημένες ομάδες και ιδίως τους Ρομά. Το πρόγραμμα “για τους Ρομά, με τους Ρομά” δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την υλοποίηση μιας σειράς από στοχευμένες δραστηριότητες επικοινωνίας.

Η Βουλγαρία, όπου πραγματοποιήθηκε το τρίτο κατά σειρά σεμινάριο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχει ήδη θεσπίσει “Εθνική Στρατηγική για την ένταξη των Ρομά”. Επιπλέον, κάθε περιοχή που φιλοξενεί κοινότητες Ρομά έχει αναπτύξει και το δικό της στρατηγικό σχέδιο για την ομαλή ενσωμάτωση τους στην τοπική κοινωνία. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των Ρομά κάτω των 20 ετών είναι διπλάσιος των Βούλγαρων που ανήκουν στην ίδια ηλικιακή ομάδα. Το 23% των νεοεισερχόμενων στην τυπική αγορά εργασίας της Βουλγαρίας προέρχεται από κοινότητες Ρομά. Σύμφωνα με μετρήσεις του 2011 ωστόσο, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αύξηση στον αριθμό των Ρομά που εγκαταλείπουν το σχολείο και δεν ολοκληρώνουν τη βασική εκπαίδευση.

Εκτός της Βουλγαρίας, σεμινάρια για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία ενώ είναι προγραμματισμένα γίνουν μέχρι το τέλος Ιουλίου στις Γαλλία, Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Ιταλία.

Απάντηση