Στο Ρίμινι μαθητές της Κομοτηνής

Το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής διοργανώνει ημερίδα προβολής και διάχυσης αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+ τη Τετάρτη στις 11 Μαϊου 2016 στο αμφιθέατρο του 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής – Τέρμα Σισμάνογλου , στις 12:00 μμ. Ο τίτλος του προγράμματος είναι «Πρακτική Άσκηση μαθητών 1ου ΕΠΑΛ Κομοτηνής σε επιχειρήσεις της Βόρειας Ιταλίας (Ρίμινι ) από 16-11-2015 έως 28-11-2015».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και υπό την επίβλεψη του ΙΚΥ – Εθνικής Μονάδας ERASMUS+ τηρώντας αυστηρά τις διαδικασίες και τους όρους ποιότητας σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ERASMUS+ 2015 .

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει ενημέρωση για τους σκοπούς του προγράμματος και τα οφέλη του στους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης της Ροδόπης και θα απονεμηθούν ευρωπαϊκά πιστοποιητικά κινητικότητας και εργασιακής εμπειρίας στους συμμετέχοντες (Europassπιστοποιητικά Κινητικότητας και ECVET πιστοποιητικά συσσώρευσης ψηφίδων εργασιακής εμπειρίας γνώσεων και δεξιοτήτων. ). Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όσους ενδιαφέρονται για την επαγγελματική εκπαίδευση στη Ροδόπη.

Απάντηση