Το φύλο παράγοντας παχυσαρκίας

“Η μέτρηση του βάρους, του ύψους και της περιφέρειας μέσης ως επιλεγμένοι δείκτες παχυσαρκίας είναι ασφαλής και επιβεβαιωμένες μετρήσεις προκειμένου να παρακολουθήσουμε την σωματική διάπλαση των μαθητών στο σχολείο” αναφέρουν οι Μπογιατζίδης Ε., Δαλάκης Α., Παπανικολάου Ε., Κούλη Ο., Μιχαλοπούλου Μ. από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,( Σ.Ε.Φ.Α.Α.) και μιλούν για την έρευνα την οποία εκπόνισαν

Πιο συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν 614 μαθητές-τριες (327 αγόρια & 287 κορίτσια) της Ξάνθης και των έξι τάξεων του δημοτικού σχολείου, με Μ.Ο. ηλικίας 9,1 έτη. «Σε όλους τους μαθητές-τριες μετρήθηκαν το βάρος, το ύψος και η περιφέρεια μέσης, με τα λιγότερα δυνατά ρούχα και χωρίς παπούτσια, με ζυγαριά ακριβείας 100gr, αναστημόμετρο με ακρίβεια cm και μεζούρα με ακρίβεια cm. Οι μαθητές-τριες που μετρήθηκαν κατοικούσαν είτε στην πόλη της Ξάνθης είτε στα χωριά του νομού που μπορεί να βρίσκονταν στο βουνό ή στον κάμπο. Οι μαθητές-τριες ήταν επίσης και χριστιανοί και μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα».
Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η παρακολούθηση της πορείας των επιλεγμένων δεικτών παχυσαρκίας των μαθητών-τριών του νομού προκειμένου να δουν οι ερευνητές την πορεία των μαθητών μιας και υπάρχει σε εξέλιξη μία έρευνα 7 ετών στον νομό από την συγκεκριμένη ομάδα ερευνητών.

«Από την ανάλυση διακύμανσης ONE WAY ANOVA φάνηκε ότι το φύλο των μαθητών-τριών που πήραν μέρος στην έρευνα ως παράγοντας δεν έπαιξε ρόλο στις εξαρτημένες μεταβλητές του βάρους F(1,612)=,297, sig=,586>,005, του ύψους F(1,612)=,001, sig=,980>,005 και άρα και του δείκτη μάζας του σώματος (ΒΜΙ) F(1,612)=,659, sig=,418>,005. Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά μόνο στην εξαρτημένη μεταβλητή της περιφέρειας μέσης με F(1,612)=4,662, sig=,0032<,005» αναφέρουν και εξηγούν «Το φύλο ως παράγοντας στις συγκεκριμένες κοινωνίες που οι ερευνητές μετρούν όπως αποδείχτηκε έχει μεγάλη σημασία μίας και το πρόγραμμα που ακολουθούν τα κορίτσια είναι πολύ τυποποιημένο σε σχέση με τα αγόρια».

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές που υπήρξαν στην περιφέρεια μέσης οι ερευνητές θεωρούν ότι συνέβη εξαιτίας του γεγονότος ότι ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα κορίτσια περισσότερο από τα αγόρια (λόγω ορμονικών αλλαγών και άρα μεγαλύτερη τάση αύξησης του κοιλιακού λίπους).

Οι ερευνητές συνεχίζοντας την έρευνα τους μετρούν τα παιδιά για τις ίδιες παραμέτρους στα πλαίσια διαφορετικών εποχών (χειμώνας – καλοκαίρι) και παρακολουθούν επίσης τα παιδιά με βηματόμετρα προκειμένου στο τέλος της χρονιάς να έχουν μία ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που υπάρχει.

« Η συνεχής παρακολούθηση έχοντας τον συγκεκριμένο παράγοντα (διαφορετικό φύλο) στο μυαλό μας χρειάζεται να έχει σταθερή πορεία προκειμένου να μπορεί να φανεί αν το πρόγραμμα που ακολουθούν ειδικά οι μαθήτριες των χωριών και δη οι μουσουλμάνες μπορεί να τροποποιηθεί προκειμένου να βελτιωθεί η κινητική συμπεριφορά τους και από εκεί η σωματομετρική τους κατάσταση».

Οι ερευνητές στις συγκεκριμένες ομάδες προσπαθούν να προτείνουν συγκεκριμένα προγράμματα διατροφής και άσκησης εξωσχολικά προκειμένου να περιορίσουν τις κακές διατροφικές συνήθειες και την παντελή έλλειψη εξωσχολικής άσκησης που παρατηρήθηκαν στις συγκεκριμένες ομάδες.

Απάντηση