Για τη σαρία

…Ειδικά για την περιοχή μας όμως, η κατάργηση της Σαρία που αποτελεί ντροπή για την κοινωνία του 21ου αιώνα και πλήττει ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας,τις γυναίκες της μειονότητας,πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα και να διασαλεύσει τη σιωπή και την υποκρισία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα.

Οφείλουμε ως κοινωνία,αφού αναγνωρίσουμε τα προβλήματα,συλλογικά και συντεταγμένα να επιδιώξουμε τη λύση τους,προχωρώντας βήματα μπροστά στην κοινωνία του αύριο,την κοινωνία των παιδιών μας.Αυτόόμως,όπως η ιστορία μας έχει διδάξει,δεν επιτυγχάνεται με ευχολόγια,αλλά με διαρκείς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.
Ελένη Λαφτσή στο μήνυμα της για την σημερινή ημέρα

Απάντηση