Πολλά τα κενά στο Σισμανόγλειο

Οι μισοί από εκείνους που προβλέπει ο Οργανισμός εργάζονται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής. Από τις 508 οργανικές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισμό είναι καλυμμένες οι 297, ποσοστό κάλυψης 58,5%. Σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις ειδικότητες καταγράφονται κενά. Η συνολική δύναμη του Γ.Ν. Κομοτηνής είναι 200 οργανωμένες κλίνες και καλύπτει υγειονομικά τους 120.000 κατοίκους του Νομού Ροδόπης, καθώς και άλλων πολιτών της χώρας ή του εξωτερικού.

Πιο συγκεκριμένα, στο Ιατρικό προσωπικό από τις 78 μόνιμες οργανικές θέσεις Ιατρών όλων των ειδικοτήτων, σήμερα υπηρετούν 33 μόνιμοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων. Στη Νοσηλευτική υπηρεσία από τις 272 οργανικές θέσεις που περιγράφονται στον Οργανισμό, σήμερα υπηρετούν 168 Νοσηλευτές (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ). Στη Διοικητική Υπηρεσία από τις 51 μόνιμες οργανικές θέσεις που περιγράφονται στον Οργανισμό, σήμερα υπηρετούν 38 Διοικητικοί υπάλληλοι (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ). Στην Τεχνική Υπηρεσία από τις 23 μόνιμες οργανικές θέσεις που περιγράφονται στον Οργανισμό, σήμερα υπηρετούν 9 υπάλληλοι (ΤΕ-ΔΕ). Ως παραϊατρικό προσωπικό στο Γ.Ν. Κομοτηνής υφίστανται 39 μόνιμες οργανικές θέσεις, όπως περιγράφονται στον Οργανισμό, σήμερα υπηρετούν 31 υπάλληλοι παραϊατρικών ειδικοτήτων (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ). Στο λοιπό επιστημονικό προσωπικό στο Γ.Ν. Κομοτηνής υφίστανται 45 μόνιμες οργανικές θέσεις, όπου σήμερα υπηρετούν 18 υπάλληλοι λοιπού επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ-ΤΕ).

Πρόβλημα με τους εργαζόμενους στα εργολαβικά συνεργεία
Πέρα από το μόνιμο προσωπικό στο Γ.Ν. Κομοτηνής υπηρετούν το εξής προσωπικό με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου : 17 Επικουρικοί Ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 38 ειδικευόμενοι ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, 23 Νοσηλευτές (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), 11 άτομα παραϊατρικό προσωπικό και 7 άτομα λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Επίσης, στα εργολαβικά συνεργεία που συνεργάζονται με το Γ.Ν. Κομοτηνής υπηρετούν σήμερα 29 Καθαρίστριες, 7 άτομα προσωπικό εστίασης και 8 άτομα προσωπικό φύλαξης. Αυτοί ειδικά οι εργαζόμενοι είναι αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης μετά την ψήφιση του νόμου με τον οποίο καταργούνται οι συμβάσεις των Νοσοκομείων με εργολάβους εργαζομένων και καταρτίζονται ατομικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με εργαζόμενους που θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ. Οι τωρινοί εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους αν δεν συγκεντρώσουν τα απαραίτητα μόρια, αφού η προϋπηρεσία τους συγκεντρώνει λιγότερα μόρια από άλλους υποψήφιους και δεν τους εξασφαλίζει την επαναπρόσληψη.

Απάντηση