Μετα-αλήθεια

«Το φαινόμενο της «μετά-αλήθειας» μπορεί να υποστηριχθεί ότι συμβαδίζει με την έλλειψη ελπίδας.» υποστηρίζει ο Χρήστος Φραγκονικολόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ και κάτοχος έδρας Jean Monnet προσθέτοντας ότι οι εδραιωμένοι πολιτικοί και μιντιακοί θεσμοί έχουν χάσει την επαφή τους με το κοινό. Κύριο επακόλουθο αυτής της εξέλιξης είναι ότι πολλοί πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ δεν πιστεύουν στην πρόοδο. Κοιτάζουν προς τα πίσω επειδή φοβούνται να κοιτάξουν μπροστά.

Το σημερινό αφήγημα κυριαρχείται από εθνικές λογικές και έμφαση σε οικονομικές και δημοσιονομικές ανησυχίες. Όπως αποδεικνύει ο αυξανόμενος υπεραπλουστευτικός ευρωαρνητισμός, το ζήτημα δεν εντοπίζεται μόνο στην επίλυση της οικονομικής κρίσης. Πρέπει, όπως υποστηρίζει ο καθηγητής, να αντιμετωπιστεί και η πολυδιάστατη κρίσης νομιμοποίησης της ΕΕ. Το δημοκρατικό έλλειμμα και η κρίση νομιμοποίησης της ΕΕ θα εξαλειφθούν μόνο όταν δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και την κοινωνία πολιτών να εμπλακούν στην πολιτική διαδικασία της ολοκλήρωσης.

Όπως τονίζει ο κος Φραγκονικολόπουλος είναι άκρως αναγκαίο να εφαρμοστουν νέες μέθοδοι, οι οποίες θα επιτρέπουν στους πολίτες και την κοινωνία των πολιτών να συνεισφέρουν και να συνεργάζονται με τα θεσμικά όργανα και τις δομές της ΕΕ. «Αυτό που απαιτείται είναι ένας «έξυπνος λαϊκισμός» που δεν φοβάται την πρόκληση της συνεργασία, αλλά την αντιμετωπίζει ως απαραίτητη προσθήκη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και του μέλλοντος της ΕΕ» υποστηρίζει και προσθέτει πως εάν η ΕΕ και οι ηγέτες των κρατών μελών συνεχίσουν να αποφεύγουν ή να αγνοούν αυτή την πραγματικότητα, όχι μόνο θα διευκολύνουν περαιτέρω το υπαρξιακό άγχος της ολοκλήρωσης, αλλά θα επιτρέψουν περαιτέρω το υπαρξιακό άγχος της ολοκλήρωσης, αλλά θα επιτρέψουν στην «μετα-αλήθεια» να συνεχίσει το έργο αποσύνθεσης της ευωρπαϊκής ολοκλήρωσης.

Απάντηση