Category Archives: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

# Τα συμπεράσματα δικά σας…

IMG_1830

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η πρώτη φωτογραφία είναι από τον προαύλιο χώρο  Πανεπιστημιακής Σχολής στο Δ.Π.Θ… Χόρτα, ξύλα, πέτρες σκουπίδια…Το «αυτοδιοίκητο» δεν νοιάζεται για την καθαριότητα φαίνεται…

 

 

 

IMG_1270

Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Αυστρία

Η δεύτερη φωτογραφία  είναι από δημόσιο, επίσης,  Πανεπιστήμιο της Αυστρίας. Καλός μου φίλος σημειώνει στην αποστολή: “Ούτε χόρτα, ούτε ξύλα, ούτε πέτρες, ούτε σκουπίδια…”   Τα συμπεράσματα δικά σας…

Οι Φοιτητές του Δημοκρίτειου έτοιμοι για όλα…

Alexandros Parotidis PhotographyΈνα ξεχωριστό διήμερο έζησαν φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης Κομοτηνής. Μια πρωτοβουλία  με θέμα την πιλοτική εφαρμογή ενεργειακής αναβάθμισης στα 5 κτίρια των φοιτητικών εστιών του ΔΠΘ όπου στεγάζονται περισσότεροι από 700 φοιτητές και φοιτήτριες.

Τις εκδηλώσεις διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ήταν παρόντες τόσο ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης όσο και ο αντι-περιφερειάρχης Παύλος Δαμιανίδης)σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος ELIH-MED (Energy Efficiency in Low-income Housing in the Mediterranean/ Ενεργειακή αποδοτικότητα σε κοινωνικές κατοικίες της Μεσογείου).

Alexandros Parotidis PhotographyΚατά την πρώτη ημέρα του διήμερου εκδηλώσεων οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πορεία της εξέλιξης του έργου από εκπροσώπους της Περιφέρειας, του ΔΠΘ και του ΚΑΠΕ ώστε να κατανοήσουν τη σημαντικότητα του έργου για την οικονομία και το περιβάλλον και τις αλλαγές που αυτό θα επιφέρει στη καθημερινότητά τους. Τη δεύτερη ημέρα πλειάδα φοιτητών που διαμένουν στις εστίες καθώς και εθελοντικές οργανώσεις συμμετείχαν από κοινού στη προσπάθεια αναβάθμισης του εξωτερικού χώρου των εστιών με εργασίες που περιελάμβαναν δεντροφυτεύεις και καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου.

Η παρέμβαση αφορά στο σύνολο των πέντε φοιτητικών εστιών από την οποία αναμένεται να προκύψει ενεργειακή αναβάθμιση κατά δύο κατηγορίες και συνολική εξοικονόμηση πόρων της τάξης του 35%.

Κομοτηνή: Οι οπτικές του φασιστικού φαινομένου

dromosΞεκινά αύριο το Φεστιβάλ Αριστερής Ενότητας στη Νέα Νομική Κομοτηνής. Στις δύο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί  workshop με θέμα: «Οι οπτικές του φασιστικού φαινομένου η εμφάνισή του στο πανεπιστήμιο  και η απάντηση των από κάτω». Την Πέμπτη στις :12:00 θα υπάρξει Εκδήλωση-Συζήτηση με θέμα: δύο πολιτικές-ένα πανεπιστήμιο. Η στρατηγική των αναγκών απέναντι στο νεοφιλελεύθερο πείραμα. Και την Παρασκευή 28 Μαρτίου στην  Παλιά Νομική (αμφιθέατρο) στις: 22:30 Live εμφανίζονται οι: Los Mujeros, Skary Face Είσοδος 2ευρώ.

Κομοτηνή:Ώρα για μάθημα…

IMG_1438Επιστρέφουν μετά τις mini διακοπές του καρναβαλιού οι φοιτητές του Δ.Π.Θ. Η έναρξη διδασκαλίας των μαθημάτων: «Η Τέχνη στην κοινωνική εργασία» και «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» – Λέκτορας κ.Τσέργας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, προγραμματίζεται στις 11 και 12 Μαρτίου αντίστοιχα.

Κομοτηνή: Κάλιο 1000 και στο χέρι

IMG_1273Η προθεσμία για τις αιτήσεις στις Γραμματείες για το Φοιτητικό Επίδομα 2014 από τους φοιτητές αναμένεται να λήξει τέλος Μαρτίου.  Ποιες όμως είναι οι προϋποθέσεις: α) Ο φοιτητής να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του όπου οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μια πόλη. Επίσης θεωρείται ως μια πόλη ο Νομός Αττικής, πλην όλων των νησιωτικών περιοχών του, καθώς και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα, οι οποίες θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις.

β) Να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών με πιστοποιητικό του Τμήματος, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. Για τους φοιτητές του πρώτου έτους απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.

δ) Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200)τ.μ. με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του Ν.2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α’)

Επισημαίνεται ότι:

1. Δικαιούχος του επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν2238/1994. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:  α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή  β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή γ) είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών ή δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν.2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

2. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στο φοιτητή.

3. Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.  4. Το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους, ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης εκτός του δικαιούχου, απαιτείται η υποβολή απλής εξουσιοδότησης με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση, και στην αίτηση θα πρέπει να είναι νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του δικαιούχου.  2. α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται από το Τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους. Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του πιστοποιητικού καλής επίδοσης, θα πρέπει να υποβάλλουν στην οικεία Γραμματεία σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, κατά τις ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης των φοιτητών (Δευτέρα και Τετάρτη 12-2, Παρασκευή 11-1). Στο πιστοποιητικό βεβαιώνεται ότι: i) ο φοιτητής σημείωσε επιτυχία στις εξετάσεις του ημίσεως του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δυο εξαμήνων. ii) η διάρκεια των σπουδών του αντίστοιχου Τμήματος.  β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής (πιστοποιητικό σπουδών), το οποίο χορηγείται από την οικεία Γραμματεία, κατόπιν αιτήσεως.  3. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο1 του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα 2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, με ανάλογο περιεχόμενο, θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση διαζυγίου κατατίθεται και το διαζευκτήριο ή αν αυτό δεν υπάρχει, απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου ή έγγραφο που να αποδεικνύει τη γονική μέριμνα. Για τους Κύπριους φοιτητές υποβάλλεται η τελευταία Βεβαίωση Προσόδων.  4. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο1 της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων ή και του φοιτητή (σε περίπτωση που έχει υποβάλλει). Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει έντυπο Ε9, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την οικεία Δ.Ο.Υ. ότι δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία.  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου. 6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (Η βεβαίωση εκδίδεται από το Δήμο ή τη Δημοτική Αστυνομία. Προσοχή, ως μόνιμη κατοικία του φοιτητή νοείται εκείνη στην οποία διαμένει η οικογένεια του φοιτητή). 7. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα δηλώνεται ότι:  α) δεν έχω εισπράξει το στεγαστικό επίδομα για το ίδιο έτος άλλη φορά  β) η κόρη μου ή ο γιος μου δεν διαμένει σε μισθωμένα από το (…συμπληρώνετε το ίδρυμα σας….) δωμάτια, ή δεν διαμένω σε μισθωμένα από το (…συμπληρώνετε το ίδρυμα σας….) δωμάτια, σε περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής  γ) το έντυπο Ε9 περιλαμβάνει τη συνολική περιουσιακή κατάσταση της οικογένειάς μου (γονείς και προστατευόμενα τέκνα) και  δ) τα φωτοαντίγραφα που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχω στην κατοχή μου. 8. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου1 κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. άλλη. Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι θεωρημένο από Δ.Ο.Υ.  9. Φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ. Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.  10. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα Υπηρεσία.