Το μήνυμα της Κυριακής

komotinipanagia«Σαράντα ἡμέρες μετὰ τὴν κατὰ σάρκα γέννηση τοῦ Χριστοῦ, μὲ συγκίνη-ση πολλὴ ὁ δίκαιος Συμεὼν κρατᾶ στὴν ἀγκαλιά του τὸ θεῖο βρέφος, καὶ μὲ τὴν καρδιά του πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀγαλλίαση, μὲ στραμμένο τὸ βλέμμα πρὸς τὸν οὐρανὸ προφέρει θερμὴ εὐχή: «νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα …».  Ὁ τρισευτυχισμένος ἐκεῖνος πρεσβύτης στρέφεται κατόπιν πρὸς τὴν Παναγία, γιὰ νὰ τῆς ἀπευθύνει βαρυσήμαντους λόγους: «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον».» αναφέρεται στο μήνυμα του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων και σημειώνεται:  «Λόγοι πραγματικὰ προφητικοί, τοὺς ὁποίους ἡ Παναγία ἀκούει μὲ δέος, διότι προφητεύουν γεγονότα θλιβερὰ καὶ δυσάρεστα: «καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται ρομφαία», ἀναφερόμενα στὸ πάθος τοῦ Χριστοῦ, μπροστὰ στὸ ὁποῖο θὰ σπαρασσόταν ἡ καρδιὰ τῆς μάνας. Τὰ προφητικὰ λόγια τοῦ δικαίου Συμεὼν «ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον» εἶχαν, ἔχουν καὶ θὰ ἔχουν τὴν πραγμάτωσή τους σὲ κάθε ἐποχή. Ἀφ’ ὅτου ἦλθε στὸν κόσμο ὁ Χριστός, ἡ προσωπικότητά Του καὶ ἡ διδα-σκαλία Του ἔγιναν τὸ σοβαρότερο σημεῖο ἀντιλογίας μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων. Ἀνάλογα δὲ πρὸς τὴ στάση ποὺ παίρνουν ἔναντι τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἄνθρωποι χωρίζονται σὲ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀρνοῦνται καὶ σ’ αὐτοὺς ποὺ τὸν δέχονται.» Και το μήνυμα καταλήγει: «Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι «ὁ μὴ ὤν μετ’ ἐμοῦ κατ’ ἐμοῦ ἐστίν». Ἐκείνη ἡ δῆθεν οὐ-δετερότητα, ἡ ὁποία εἶναι δυνατὸν νὰ ἐφαρμόζεται σὲ προσωπικὲς καὶ διεθνεῖς σχέσεις, δὲ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει στὶς σχέσεις μας μὲ τὸν Χριστό. Ὅποιος θέλει νὰ ἐμφανίζεται ὡς οὐδέτερος καὶ ἀδιάφορος, εἶναι στὴν πραγματικότητα ἀρνητής. Μεγάλη δυστυχῶς μερίδα ἀνθρώπων εἴμαστε χλιαροί. Καὶ ὁ Κύριος δη-λώνει ρητὰ ὅτι μᾶς θέλει θερμοὺς καὶ ἀφοσιωμένους, μὲ ἀγωνιστικὸ φρόνημα καὶ θέληση νὰ ἐφαρμόσουμε τὸ λόγο Του στὴ ζωή μας. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης γράφει: Ὁ Χριστὸς ἦλθε στὸν κόσμο «φῶς τοῦ κόσμου» ἀλλὰ οἱ ἄνθρωποι ἀγάπησαν τὸ σκοτάδι. Οἱ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας Του, Νέρωνες, Δέκιοι, Διοκλητιανοὶ ἔφυγαν. Τὸ πέρασμά τους ἀπὸ τὴ ζωὴ αὐτὴ γράφτηκε μὲ μαῦρα γράμματα. Ἐκεῖνος ποὺ ἐδίωξαν ὅμως μένει στοὺς αἰῶνες. Οἱ φίλοι τοῦ Χριστοῦ, ὅσοι Τὸν ἀγάπησαν καὶ θυσιάστηκαν γι’ Αὐτόν, οἱ μάρτυρες, οἱ δίκαιοι, οἱ ὅσιοι εὐφραίνονται στὴν θέα τοῦ ἀκτίστου φωτὸς τοῦ προσώπου Του. Ἀδελφοί, καὶ στὶς μέρες μας διώκεται ὁ Χριστὸς στὰ πρόσωπα τῶν ἀγνοουμένων Ἐπισκόπων καὶ τῶν Χριστιανῶν τῆς Συρίας, τῆς Αἰγύπτου. Στὸν τόπο μας χλευάζεται. Ἐμεῖς, ποιὰ θέση παίρνουμε ἀπέναντί Του; Δική μας εἶναι ἡ ἐπιλογὴ καὶ βέβαια ἀπολαμβάνουμε καὶ τὶς συνέπειές της.»

 

Η αυθαίρετη δόμηση στη Θράκη

komotinipanoramikiΟ βουλευτής ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ροδόπης, Αχμέτ Χατζηοσμάν, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη, με θέμα την καθυστέρηση υπογραφής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης στη Θράκη. «Το πρόβλημα έχει πλέον λάβει μείζονες διαστάσεις αν αναλογιστούμε ότι ο Νόμος 4178 δημοσιεύτηκε αρχές Αυγούστου 2013 και τους τελευταίους πέντε μήνες παραμένει ανεφάρμοστος στην περιοχή της Θράκης με συνέπειες που επιβαρύνουν τόσο τους ιδιοκτήτες των οικιών, όσο και την πολιτεία η οποία με την ολιγωρία της συντηρεί ουσιαστικά το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης.» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο κείμενο της ερώτησης. Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός για ποιο λόγο δεν υπέγραψε μέχρι σήμερα την σχετική ΚΥΑ όπως ορίζει η παρ. 3 του αρ. 17 του Ν. 4178/2013 από τη στιγμή μάλιστα που ο έτερος Υπουργός Εσωτερικών έχει ήδη υπογράψει από τον περασμένο Νοέμβριο; Πότε αναμένεται να υπογράψει την σχετική ΚΥΑ για να δώσει τη δυνατότητα και στους κατοίκους της Θράκης να αξιοποιήσουν τις διατάξεις του νόμου 4178;

Τέρμα της Οδού Άβαντος

DSC02965Υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Έργα Υποδομής στον Οικισμό Τέρμα της Οδού Άβαντος», μεταξύ του Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ», κ. Γεώργιου Λασκαράκη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Δημάρχου το έργο, προϋπολογισμού 1.395.000 ευρώ αποτελεί υποέργο της πράξης «Έργα Υποδομής στον Οικισμό Τέρμα της Οδού Άβαντος», συνολικού προϋπολογισμού 1.679.669,42 ευρώ που εντάχθηκε και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης (ΕΣΠΑ) και αποσκοπεί στη διαχείριση των όμβριων υδάτων και την αποτροπή πλημμυρών. Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις  περιλαμβάνουν την κατασκευή ενός μεγάλου οχετού μήκους 430μ. και ενός μικρότερου μήκους 150μ., ο οποίος θα μεταφέρει τα όμβρια ύδατα από την διασταύρωση της οδού  των Β΄ Νεκροταφείων με την οδό Άβαντος μέχρι την είσοδό του στον μεγάλο οχετό. Το έργο προβλέπει επίσης 4 πεζογέφυρες, οι οποίες απαιτούνται για την διέλευση των πεζών πάνω από τον οχετό, καθώς και την ανάπλαση τμήματος της υπάρχουσας οδού Άβαντος, με την κατασκευή νέων κρασπέδων και πεζοδρομίων, αλλά και ανακατασκευή των υφιστάμενων. Επίσης θα υπάρχει μια σειρά από ειδικές πλάκες πεζοδρομίων και ράμπες κατάλληλες για ΑΜΕΑ επί των πεζοδρομίων που θα κατασκευαστούν εκατέρωθεν της οδού Άβαντος. Οι εργασίες αναμένονται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 8 μηνών. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την υπογραφή της σύμβασης, επισημαίνοντας ότι: «Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υποδομής και παρέμβασης, ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή της οδού Άβαντος και νομίζω ότι τέτοια έργα χρειάζεται η περιοχή αυτή, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν από την έλλειψη υποδομών.»

Του καιρού τα καμώματα

IMG_1299Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης έχει διακοπεί η  κυκλοφορία λόγω αυξημένης στάθμης υδάτων στα σημεία: 1. Διάβαση ποταμού Λισσού, περιοχή Αγίας Μαρίνας. 2. Διάβαση ποταμού Τραυού, περιοχή Ν. Καλλίστης. 3. Διάβαση ποταμού Ποντικόρεμα Αρριάνων – Φιλύρας. 4. Διάβαση ποταμού Βοσβόζη, περιοχή Ηφαίστου. 5. Διάβαση ποταμού Μικρό Ρέμα, περιοχής βιολογικού καθαρισμού, πλησίον οικισμού Μεσοχωρίου.  6. Διάβαση ποταμού Κομψάτου, περιοχή Μωσαϊκού.  7. Διάβαση ποταμού, περιοχής μεταξύ Αετοκορυφής – Διώνης.   Στα ανωτέρω σημεία τοποθετήθηκαν κώνοι και απαγορευτικές πινακίδες σήμανσης, ενώ η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Ο Μιχάλης…

IMG_1348Τον βλέπω να σκαλίζει τον κήπο του γείτονα τώρα. Έχει σηκώσει τα μανίκια, παρά το κρύο, συνήθεια καλοκαιρινή που τον συντροφεύει ακόμη. Είναι «ο Μιχάλης» έτσι τον φωνάζουν στο χωριό. Ο δικός του κήπος είναι γεμάτος χόρτα. Πού να περισσέψει χρόνος να ρίξει μια ματιά και στη δική του γη! Σήμερα εδώ, αύριο αλλού, δουλειά για τον Μιχάλη ποτέ δεν λείπει. Ίσα-ίσα που οκτώ χρόνια τώρα, τόσα έχει από τότε που ήρθε από την Γεωργία, δεν σταμάτησε λεπτό. Ξεβοτάνισμα στα χωράφια, πότισμα, ράντισμα, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, καθάρισμα, κλάδεμα, μπόλιασμα, όργωμα και ό,τι άλλο τύχαινε, όλα περνούσαν από τα δυο του χέρια. «Αν κάνεις καλή δουλειά Μαρία, ο κόσμος σε προτιμά» μου είπε προχθές όταν σταμάτησα και τον πήρα με το αυτοκίνητό μου. «Δεν κάνατε οτοστόπ στην πατρίδα σας, γιατί δεν μου έκανες νεύμα να σταματήσω;» τον ρώτησα παραξενεμένη. «Καλύτερα να τα αποφεύγουμε εμείς αυτά, λένε πολλά για τους ξένους κι ο κόσμος φοβάται». Δεν έπεφτε και πολύ έξω γι’ αυτά που λένε για τους ξένους… «Να δεις που ένα βράδυ θα μας σφάξουν» είχε προβλέψει η γειτόνισσα μας, η Φωτούλα, όταν μια μετά την άλλη οικογένεια προσφύγων έφτανε στο χωριό και τρύπωνε στα εγκαταλελειμμένα σπίτια δίνοντας τα και πάλι ζωή. Έχει μια αγάπη στις δυσοίωνες προβλέψεις είναι η αλήθεια, δεν είναι τυχαίο που ο Θεός στα λόγια της μας καίει μέρα παρά μέρα, όλο «θα μας κάψει ο Θεός» και «θα μας κάψει ο Θεός» είναι. Όταν έκανε επέμβαση και στα δυο γόνατα η Φωτούλα, η γυναίκα του Μιχάλη βρέθηκε στο πλευρό της. «Έτσι, το έχουμε εμείς, όταν κάποιος αρρωσταίνει, δεν τον αφήνουμε μόνο».

Ο Μιχάλης πριν δέκα μέρες έβαλε τα καλά του. Πλύθηκε, διώχνοντας όλη τη σκόνη των χωραφιών από πάνω του, ξυρίστηκε και φόρεσε το καλό του άσπρο πουκάμισο με το σκούρο μπλε κοστούμι, δώρο του Δημητρού αυτό το τελευταίο, ήταν του συγχωρεμένου του γιού του, «πάρτο να το φοράς, αλλά μπροστά μου να μην εμφανίζεσαι » του είπε ο χαροκαμένος και εκείνος κράτησε το λόγο του, από φόβο μην πέσει πάνω στο Δημητρό, δεν το φόρεσε ποτέ. Ποτέ, εκτός από την Κυριακή της αναχώρησης που έβαλε τα καλά του και πήρε και την φθαρμένη, καρό βαλίτσα στο χέρι. «Για πού με το καλό Μιχάλη;» τον ρώτησαν στο καφενείο κι εκείνος πριν προλάβει να απαντήσει, τον πήραν τα δάκρυα. Κι άλλες φορές τα μάτια του βούρκωναν, αλλά θες η σκόνη, θες τα γένια, ίσως, και λίγο ο σκυφτός βηματισμός του Μιχάλη κανείς δεν τα πρόσεχε. «Για το σπίτι» ψέλλισε τελικά . Ήθελε να πάει να δει ξανά τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε, που έζησε τα καλύτερα του χρόνια. «Τουλάχιστον να το δω πριν πεθάνω ». Δεν ξέρω τι βρήκε τελικά από εκείνο το σπίτι και τη ζωή που άφησε πίσω. «Ένα βάρος μου έφυγε από μέσα» τον άκουσα να λέει στην κυρία Φωτούλα που τον καλωσόρισε με ένα δίσκο στο χέρι και με το συμπέρασμα έτοιμο στα χείλη της «είναι μελιτζανάκι, έδειξα και σ τη γυναίκα σου πώς να το φτιάχνει. Καλά μπρε Μιχάλη, όλα πικρά τα είχατε εσείς εκεί πέρα ;» Ο Μιχάλης χαμογέλασε καλόκαρδα και έσκυψε ξανά στην καλυμμένη με τα φύλλα του φθινοπώρου γη …

Πώς το λες στο σπίτι;

IMG_1319Τρεις μήνες από εκείνη τη μέρα, από εκείνο το βράδυ για να ακριβολογώ γιατί τα τελευταία χρόνια πάντα έφευγα από την δουλειά με το σκοτάδι. Όλο κάτι έβγαινε την τελευταία στιγμή, όλο κάτι ήθελε το αφεντικό να τελειώσει <<Ό,τι μπορείς να κάνεις σήμερα, μην το αφήνεις για αύριο>>. Ήταν η αγαπημένη φράση του αφεντικού. Φράση που δεν ίσχυε μόνο όταν ήταν να καταβάλει μισθούς. Ατέλειωτες ώρες εργασίας παραπάνω, όλες απλήρωτες. Όλα τα δέματα είχαν μπει στα ράφια, όταν ο ταμίας τον κάλεσε στο γραφείο και του ζήτησε να αδειάσει το ατομικό του ντουλαπάκι, ένας μισοτελειωμένος καφές κι ένα βάζο ζάχαρη όλα του τα υπάρχοντα φυλαγμένα σ’ αυτό. Ένα βάζο ζάχαρη που δεν το είχε ανοίξει ποτέ, τον καφέ του τον έπινε σκέτο. <<Κάτι σαν εσένα έβαλαν λουκέτο στα εργοστάσια ζάχαρης της χώρας μας>>, του έλεγε μισοαστεία ο Σωτήρης κάθε φορά που στα κλεφτά σχεδόν απολάμβαναν ένα καφεδάκι. Εκείνος είχε αδειάσει το δικό του ντουλάπι δέκα μέρες πιο μπροστά. Δέκα μέρες μετά τον ακολούθησε στο δρόμο της ανεργίας και άφησε το βάζο με την ζάχαρη πίσω. Έφευγε πρωί και γύριζε βράδυ πάντα το ίδιο κατάκοπος από τα πήγαινε και έλα, από τα ανέβα κατέβα, από τα ρώτα και παρακάλα. Από τα όχι και τις κλειστές πόρτες, που τις ένιωθε να κολλούν στο πρόσωπο του, μια μετά την άλλη. Έμπαινε στο μπάνιο και έβγαινε μετά από πολύ ώρα με το πρόσωπο κατακόκκινο από το τρίψιμο, προσπαθούσε να βγάλει τις κλειστές πόρτες από πάνω του, μα κάθε μέρα αυτές γινόταν και πιο πολλές. <<Λυπάμαι>>,<<Πέρνα αύριο>>, <<Κι εμείς απολύουμε κόσμο>>, <<Την τελευταία πρόσληψη την κάναμε πριν πέντε χρόνια>>, <<Δουλειά; Ούτε για αστείο κι αυτούς απλήρωτους τους έχω>>. Πόρτα, πόρτα, πόρτα η μια πάνω στην άλλη κι όλες μαζί στο πρόσωπό του. Κατέβαινε τη Λεωφόρο όταν είδε μπροστά του το Σωτήρη. Τον είδε κι εκείνος, δεν μπορεί θα τον είδε, σίγουρα τον είδε, όμως, αντί να συνεχίσει προς την πλευρά του έστριψε στη γωνιά και χάθηκε μέσα στο πλήθος. Δεν μπορεί θα με είδε. Ίσως πάλι και να μην με είδε. Κι αν ήταν και ο Σωτήρης τρεις μήνες και δέκα μέρες άνεργος; Κι αν ο Σωτήρης δεν το έχει πει στο σπίτι του; Κι αν ο Σωτήρης ντρεπόταν, όπως ο ίδιος; Έβγαλε το πακέτο και στάθηκε για λίγο κοιτώντας προς τη γωνιά που έστριψε νωρίτερα ο Σωτήρης, κράτησε στα δάχτυλά του το τελευταίο τσιγάρο κι έβαλε το άδειο κουτί ξανά στην τσέπη, έτσι για να λέει ότι έχει κάτι πάνω του, ότι κάτι του ανήκει. Τρεις μήνες τώρα οι δικοί του ξέρουν ότι το αφεντικό δεν πληρώνει, όχι ότι τον έχει απολύσει. <<Κρίση! Κρίση!>> ήχησε και πάλι στα αυτιά του η φωνή του πρώην αφεντικού. Η αγαπημένή του λέξη τα τελευταία χρόνια. Έλεγε <<κρίση>> με τον ίδιο τρόπο που άλλοι λένε <<καλημέρα>>. <<Και τις σας λέει; Πότε θα σας πληρώσει; Δεν πληρώσαμε το φροντιστήριο της Ανθούλας και τα κοινόχρηστα, τον λογαριασμό της ΔΕΗ>>. Του είπε χθες η γυναίκά του. Αμίλητος εκείνος, κατάφερε να ψελλίσει ένα <<κρίση>> και να κρατήσει τα βλέφαρά του κλειστά. Το πρωί, πριν ξημερώσει, έφυγε από το σπίτι. Σήμερα οπωσδήποτε θα έπρεπε να βρει κάτι. Ό,τι να ναι. Ίσως από το Εργατικό Κέντρο κάτι θα είχαν να του υποδείξουν. <<34% η ανεργία αγαπητέ μου, ποιος πρώτα;>> του είπε ο γραμματέας δυσαρεστημένος από την πρωινή του επίσκεψη. <<Ψηλά το κεφάλι και ανυπακοή. Ακούς; Ανυπακοή>> πρόσθεσε μετά χωρίς να σηκώσει το βλέμμα του από την εφημερίδα. Μια ακόμη κλειστή πόρτα ένιωσε να του καίει το πρόσωπο…

Βλέπεις μόνο με την καρδιά

fbmikrosprigkipas-«Βλέπεις μόνο με την καρδιά» είπε η αλεπού…

-«Πολύ παράξενοι είναι οι μεγάλοι», θα σκέφτηκε ο μικρός μου πρίγκιπας, ο Μανώλο βλέποντας το γρήγορο βηματισμό τους, στην οδό Βενιζέλου. Εκείνος με το ακορντεόν στα χέρια και τις νότες του, παρά το κρύο, να ζεσταίνουν τους εορταστικούς μας περιπάτους. Ναι μικρέ μου πρίγκιπα, πολύ παράξενοι, τόσο που δεν στέκονται καν να σ’ ακούσουν, τις νότες , τις μουσικές, την ιστορία σου . Από την Ρουμανία ο Μανώλο, ήδη μαθητής της τρίτης τάξης, με τους γονείς του κι εκείνον να ριζώνουν στην Κομοτηνή, κάνοντας μια νέα αρχή, γνωρίζοντας ότι ο τόπος εδώ, όπως ακριβώς και τα τριαντάφυλλά του Μικρού Πρίγκιπα, δεν θα μοιάζουν καθόλου με το δικό του.

-Γειά σου Μανώλο είπα εγώ

-Αντίο, είπε εκείνος

-«Αντίο, είπε η αλεπού. Αυτό είναι το μυστικό μου. Είναι απλούστατο: δεν βλέπουμε καλύτερα παρά με την καρδιά. Το ουσιώδες είναι αόρατο για τα μάτια…»

Πρώτο Run Greece Αλεξανδρούπολης

RUNΜετά από πρόταση του τμήματος στίβου του ΜΓΣ Εθνικού Αλεξ/πολης και του Running Team του, συνεπικουρούμενου από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Θράκης, το Σύνδεσμο Βετεράνων Στίβου Αλεξ/πολης και το Σύνδεσμο Κριτών Στίβου Θράκης, η επιτυχημένη διοργάνωση Run Greece έρχεται στην πόλη της Αλεξ/πολης το προσεχές διάστημα. Η Αλεξ/πολη επιλέχθηκε ως 6η πόλη στην Ελλάδα, μετά τις 5 επιτυχημένες διοργανώσεις το 2013 σε Πάτρα, Ιωάννινα, Λάρισα, Καστοριά και Ηράκλειο. Η διοργάνωση είναι επιπέδου Κλασσικού Μαραθωνίου Αθήνας και θα αλλάξει τα δεδομένα στα δρομικό κίνημα της περιοχής. Την Πέμπτη 29/1 αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ επισκέφθηκε την πόλη  για τις πρώτες επαφές με τους φορείς της περιοχής. Στις συναντήσεις αυτές, καθώς και στην συσκεψη στα γραφεία του Εθνικού, συμμετείχε ομάδα στελεχών του ΜΓΣ, με τον έφορο στίβου και αντιπρόεδρο του Εθνικού Κώστα Πατερόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Εθνικού Γιώργο Μιχελή, τον ταμία του στίβου Χρήστο Κοντάρα, τους υπεύθυνους του Running Team Απόστολο Γκάτζιο και Αντώνη Κουφό. Η αντιπροσωπεία του ΣΕΓΑΣ συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του ΜΓΣ Μανώλη Βουκουρεσλή, ενώ το απόγευμα επισκέφθηκε το στάδιο όπου περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του και συναντήθηκε με τους προπονητές στίβου. Θυμίζουμε ότι το 2014 έχουν προγραμματιστεί και θα διεξαχθούν σε 5 πόλεις οι αντίστοιχοι αγώνες της σειράς Run Greece ως εξής: Λάρισα 30 Μαρτίου, Ηράκλειο 6 Απριλίου, Ιωάννινα 11 Μαΐου, Καστοριά 28 Σεπτεμβρίου και Πάτρα 12 Οκτωβρίου.

Στους δρόμους οι καθηγητές

ekpaideutikoi-80Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσει  στην πλατεία της Κομοτηνής σήμερα στις 13:30 η ΕΛΜΕ Ροδόπης. «Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε στο πρώτο βήμα της τελικής φάσης του αγώνα που θα συνεχιστεί στις 7/2/14 με απεργία και θα κλιμακωθεί στη συνέχεια. Δεν θα επιτρέψουμε στους κυνηγούς κεφαλών της κυβέρνησης να στείλουν άδικα στον κοινωνικό Καιάδα εκατοντάδες καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΜΕ και σημειώνεται:  «Το «διαρκές έγκλημα» των διαθεσιμοτήτων – απολύσεων του καλοκαιριού σε βάρος των συναδέλφων της Τεχνικής Εκπαίδευσης μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία (καθώς το οκτάμηνο της διαθεσιμότητας λήγει στις 22 Μαρτίου)».

Κατασχέθηκαν 909 πακέτα τσιγάρων

TSIGARAΣυνελήφθη στο Σώστη Ροδόπης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Κομοτηνής, 63χρονος ημεδαπός, για κατοχή και πώληση λαθραίων τσιγάρων. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 63χρονο, στο χώρο της λαϊκής αγοράς, να κατέχει και να διαθέτει προς πώληση, 909 πακέτα τσιγάρων, για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο οι ανάλογοι φόροι και δασμοί.  Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 909 πακέτα τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 395 ευρώ.  Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κομοτηνής.

Καθημερινές Ιστορίες Συνύπαρξης