Tag Archives: βίου

Αλεξανδρούπολη: Και τώρα μάθημα

YpologistisemailO Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να λειτουργήσει ένα Τμήμα εκμάθησης τουρκικών, κατά την επόμενη περίοδο, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων, με εθελοντές εκπαιδευτές, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για το πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές την Τρίτη 12 Μαΐου 2015 και την Τετάρτη 13 Μαΐου 2015 και ώρες 9.00π.μ – 13.00μ.μ. στο Παλαιό Δημαρχείο (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου – δίπλα στους αιμοδότες, ισόγειο, τηλέφωνο: 25513-50088).

Στο “Σχολείο” της ανεργίας…

IMG_0336Το φόβητρο της ανεργίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι νέοι μέσα από την κατάρτιση.

Στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ξένες γλώσσες, επιχειρηματικά project,Υπολογιστές, οικονομικά και λογιστικά πακέτα αποτελούν αντικείμενο μάθησης με την ελπίδα ότι η γνώση τους θα τους βοηθήσει να επιστρέψουν στο χώρο της εργασίας πιο γρήγορα…

Οι “Daily-Stories” επισκέφτηκαν το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Γιώργου Μπατσολάκη και κατέγραψαν τον παλμό…

 

Αλεξανδρούπολη: Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

alexandroypoliO Δήμος Αλεξανδρούπολης πρόκειται να λειτουργήσει κατά την επόμενη περίοδο (έτος 2014-2015) προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης που ιδρύθηκε και λειτουργεί γι’ αυτόν τον σκοπό.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ και ΩΡΕΣ
Διακόσμηση Τρίτη 10.00-11.30 (πρωϊνό τμήμα)

Βασικά Γαλλικά Παρασκευή 10.00-11.30 (πρωϊνό τμήμα)
Βασικά Τουρκικά Παρασκευή 17.00-18.30 (απογευματινό)
Βασικά Αραβικά Δευτέρα 10.00-11.30 (πρωϊνό τμήμα)
Βασικά Toυρκικά Παρασκευή 10.30-12.00 (πρωϊνό τμήμα)
Βασικά Βουλγαρικά Δευτέρα 18.30-20.00 (απογευματινό)
Παραδοσιακή Ενεργειακή Διατροφή Τετάρτη 10.00-11.30 (πρωϊνό τμήμα)
Παραδοσιακή Ενεργειακή Διατροφή Τετάρτη 11.30-13.00 (πρωϊνό τμήμα)
Βασικά Ρουμανικά Πέμπτη 16.30-18.00 (απογευματινό)
Βασικά Τουρκικά Παρασκευή 18.30-20.00 (απογευματινό)
Βασικά Αγγλικά Παρασκευή 10.00-11.30 (πρωϊνό τμήμα)
Βασικά Αγγλικά Πέμπτη 16.30-18.00 (απογευματινό)
Βασικά Αγγλικά Πέμπτη 18.00-19.30 (απογευματινό)
Πρώτες Βοήθειες Παρασκευή 17.00-18.30 (απογευματινό)
Πρώτες Βοήθειες Παρασκευή 18.30-20.00 (απογευματινό)
Βασικά Τουρκικά Τρίτη 17.00– 18.30 (απογευματινό)
Βασικά Τουρκικά Τρίτη 18.30-20.00 (απογευματινό)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης και είναι δωρεάν. Για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τα προγράμματα θα γίνονται δεκτές από Δευτέρα 24 Νοεμβρίου (10π.μ – 13.00μ.μ.) στο Παλαιό Δημαρχείο (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου – δίπλα στους αιμοδότες, ισόγειο, τηλέφωνο: 25513-50088).

Όλα τα τμήματα απευθύνονται σε ενήλικες και είναι 25ωρα
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κομοτηνή:VOUCHER 29-64

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.AAAMPATSOLAKIS

Έναρξη αιτήσεων 10/10. Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Δια βίου μάθησης του Γιώργου Μπατσολάκη για την συμπλήρωση του φακέλου!

Περιλαμβάνει
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
Επίδομα 1600€

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:
κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/.1950 έως και 31/.12./1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου
Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01./01/.1950 έως και 31/.12/.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (και στους τρείς κλάδους επαγγελμάτων)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού
τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων
τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & WORK FLOW
Στελέχη για την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων
Στελέχη Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Έβρος: Στα θρανία της γνώσης και της μάθησης

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÕÐÏÕÑÃÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ

φώτο αρχείου

Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
Προγράμματα Αλεξανδρούπολης
Ημέρες και Ώρες
Βασικά Αγγλικά Α1 (50 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 10.30-12.30
Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Βασικά Ιταλικά Α1 (50ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Βασικά Γερμανικά (Α1)(50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Βασικά Γερμανικά (Α1)(50ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 14.30-16.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 16.30-18.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.30-20.30
Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 10.00-12.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 10.00-12.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 17.00-19.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00-20.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 17.00-19.00
Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00 – 20.00
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 16.30-18.30
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.30-20.30
Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 16.00-18.00
Πρόγραμματα Φερών Ημέρες και ώρες
Βιολογικά προϊόντα : Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση (25 ώρες) Δευτέρα και Τετάρτη 18.00- 20.00
Οικολογικές λύσεις για το σπίτι (25 ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Πρόγραμματα Πέπλου Ημέρες και ώρες
Τούρκικα για τον τουρισμό (Α1-Α2) (25ώρες) Τρίτη και Πέμπτη 18.00-20.00
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Δηλώσεις συμμετοχής από Δευτέρα 6 έως Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014.

Πληροφορίες:
Για εγγραφές απευθυνθείτε
– στο ΚΔΒΜ Αλεξανδρούπολης (Πλατεία Πολυτεχνείου – παλιά Δημαρχία), τηλ. 2551350089, email: kdvm08@gmail.com, και ώρες 9.00-14.00
– στο Δημοτικό Κατάστημα Φερών – γραφείο 12, τηλ. 2555350095, ώρες: 9.00-13.00, κ. Ιωάννα Τσοτανίδου
– στον Πέπλο αιτήσεις θα δέχεται η κ. Ζουμπουλιά Χατζοπούλου, τηλ. 6937393871, ώρες: 17.00-20.00