Tag Archives: Voucher

Κατάρτιση σε τουριστικές επιχειρήσεις

Την δυνατότητα να πάρουν στα χέρια τους «Επιταγή εισόδου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» θα έχουν 6.650 άνεργοι έως 29 ετών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη θεωρητική κατάρτιση 80 ωρών και πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό ή το τουριστικό προϊόν της χώρας, συνολικής διάρκειας 420 ωρών και υλοποιείται σε 2 φάσεις. Continue reading

Κομοτηνή: Από Voucher σε Voucher

«Το δράμα του άνεργου» έτσι περιγράφει η Γεωργία τα προγράμματα Voucher και προσθέτει «θεωρώ ότι είναι μια κοροϊδία. Πέντε μήνες δουλειάς χωρίς να σου κολλάνε ένσημα». Και τι γίνεται μετά; την ρωτάμε «αν είσαι καλός στα καθήκοντά σου, μπορεί να σε κρατήσει ο εργοδότης και να σου κάνει την επόμενη εξάμηνη ανανέωση. Όλα αυτά, όμως, θεωρητικά γιατί ποτέ δεν γίνεται. » απαντά επισημαίνοντας κάτι που είναι ευρέως γνωστό, «βολεύονται όλοι οι εργοδότες με τα πεντάμηνα και τα Voucher, τους βγαίνει δωρεάν. Ουσιαστικά δεν έχουμε στον ήλιο μοίρα, όσο σκληρό κι αν ακούγεται αυτό» δηλώνει. Continue reading

Κομοτηνή: Voucher προ των πυλών

Στην έναρξη υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων που αφορούν στην απασχόληση των ανέργων αναφέρεται ο κ. Μπατσολάκης Γιώργος, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης «Μπατσολάκης». Continue reading

Πρόγραμμα «voucher» για την απασχόληση 8.000 ανέργων

toyrismosΞεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα απασχόλησης 8.000 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών στον τομέα του τουρισμού.

Πρόκειται για την επιταγή επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και πιστοποίησης προσόντων, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ και αποφοίτων δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνον οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Από τους συνολικά 8.000 ωφελούμενους, οι 1.100 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ενώ οι 6.900 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.insete-training.gr από σήμερα έως και τις 30 Ιουλίου.

Κομοτηνή: Voucher AEI – TEI

AAAMPATSOLAKISVoucher AEI – TEI
Τμήμα: Νέες Τεχνολογίες και Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Ν. Ροδόπης.
Το τμήμα απευθύνεται σε αποφοίτους όλων των ειδικοτήτων.
Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους καταρτιζόμενους με γνώσεις οι οποίες θα βοηθήσουν πραγματικά μικρές επιχειρήσεις όποιο και αν είναι το αντικείμενο τους να εισέλθουν στον κόσμο των Νέων Τεχνολογιών αλλά και να σκέφτονται καινοτομικά.
Π.χ. Ένα εστιατόριο απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη αγορά, στην Κομοτηνή. Μπορεί όμως να δημιουργήσει ένα ιστολόγιο (Blog) σχετικά με την μαγειρική προβάλλοντας το πως φτιάχνονται τα πιάτα με βίντεο, συμβουλές, συνταγές κτλ. Αν το ιστολόγιο έχει άξιο περιεχόμενο τότε μπορεί να προσελκύσει πολλούς αναγνώστες. Έτσι μπορεί να υπάρχουν έσοδα από διαφημίσεις αλλά και από προβολή προϊόντων .
Παρόμοια παραδείγματα μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις όπως παιδικούς σταθμούς, δικηγόρους, καταστήματα λιανικής κτλ.
Αν είστε ωφελούμενος από το VOUCHER αυτό, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2531025300 για περισσότερες πληροφορίες.

Μέχρι αύριο αιτήσεις για επιταγές κατάρτισης ανέργων

voucher αφισα ανω των 30 α3VOUCHER 29-64
ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

 

Περιλαμβάνει
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
Επίδομα 1600€

Picture
Picture
Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:
κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/.1950 έως και 31/.12./1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου
Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01./01/.1950 έως και 31/.12/.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (και στους τρείς κλάδους επαγγελμάτων)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού
τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων
τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & WORK FLOW
Στελέχη για την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων
Στελέχη Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων

Κομοτηνή:VOUCHER 29-64

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση.AAAMPATSOLAKIS

Έναρξη αιτήσεων 10/10. Επικοινωνήστε άμεσα με το Κέντρο Δια βίου μάθησης του Γιώργου Μπατσολάκη για την συμπλήρωση του φακέλου!

Περιλαμβάνει
Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
Επίδομα 1600€

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων:
κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01/01/.1950 έως και 31/.12./1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980

Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου
Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 01./01/.1950 έως και 31/.12/.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΧΥΣΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (ΣΚΑΛΟΤΖΗΔΕΣ)
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΟΝΩΣΗΣ-ΜΟΝΩΤΕΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ * (και στους τρείς κλάδους επαγγελμάτων)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

τεχνίτες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού καθαρισµού
τεχνικοί διαχείρισης και ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων – απορριµµάτων
τεχνίτες κατασκευής και λειτουργίας χώρων υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων (ΧΥΤΑ)
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ WEB& MOBILE ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για δημιουργία βάσεων δεδομένων
Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων & WORK FLOW
Στελέχη για την ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και εμπιστευτικότητα δεδομένων
Στελέχη Τοπογραφίας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων