Έκθεση χαρτών στο Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής

Το Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής κοσμεί από 9/3/2016 η έκθεση χαρτών, «Από τον Στρυμόνα ως τον Εύξεινο Πόντο, η πορεία της ευρύτερης Θράκης μέσα στους αιώνες», κατόπιν δωρεάς του Συλλόγου Εβριτών Ν.Ροδόπης.

Η έκθεση που παρουσιάζει την πορεία της ευρύτερης Θράκης αλλά και ειδικότερα της περιοχής μας μέσα από δεκαπέντε ιστορικούς χάρτες, ψηφιακά αποτυπωμένους και τοποθετημένους σε ειδικά ξύλινα ταμπλό που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για το σκοπό αυτό, πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2012 με την σύμπραξη του Συλλόγου Εβριτών Ν. Ροδόπης και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ. Την οργάνωση της έκθεσης επιμελήθηκαν οι Κώστας Κατσιμίγας και Χρήστος Χατζηπέμου, ενώ, την ιστορική τεκμηρίωση του χαρτογραφικού υλικού επιμελήθηκε ο καθηγητής του Τμήματος Παρευξείνιων Σπουδών του Δ.Π.Θ., Ιάκωβος Ακτσόγλου.

Η έκθεση αυτή αποτέλεσε και την πρώτη επίσημη δουλειά της Ψηφιακής Θρακικής Χαρτοθήκης που οργανώνει ο Σύλλογος Εβριτών Ν. Ροδόπης και που σήμερα αριθμεί περισσότερους από 3.000 χάρτες σε ψηφιακή αποτύπωση και άνω των 400 χαρτών σε πρωτότυπο χαρτογραφικό υλικό.

Με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου και σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΧΧΙ ΤΘΤ Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Παπαδόπουλο, αποφασίστηκε η μόνιμη εγκατάσταση της έκθεσης στο Στρατιωτικό Μουσείο Κομοτηνής.

Απάντηση